ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط صحت وضو
نیّت [1 و 0 زیر گروه]
مباح بودن آب و مکان [2 و 0 زیر گروه]
ترتیب و موالات [1 و 1 زیر گروه]
شک در تطهیر اعضای وضو [شرایط صحت وضو]
اگر کسى بعد از وضو شک کند که یکى ازاعضاء وضو که نجس بود، پیش از وضو آن را تطهیرکرده است یا نه چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر احتمال التفات به مانعیت نجاست در هنگام وضو بوده است صحیح است اما براى اعمالى که طهارت لازم دارد عضو نجس باید شسته شود.
اگر جهلا با آب نجس یا غصبی وضو بگیرد [شرایط صحت وضو]
کسى وضو مى گیرد و نماز مى خواند اما بعداً معلوم مى شود که آب غصبى، یا نجسى، بوده است آیا نمازش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
وضو با آب نجس مطلقا ًباطل است ولى وضو با آبى که در واقع غصبى است اما شخص علم به غصبى نبودن آب دارد وبا آن وضو مى گیرد بعداً کشف مى شود که علم به غصبى نبودن مطابق با واقع نبوده است وضوى که گرفته صحیح است.