ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وضوى معلولین و بیماران
مسح پای کسی که دستش به پایش نمی رسد [وضوى معلولین و بیماران]
کسى که به خاطر شکستگى پایش گج گرفته شده است ودر هنگام مسح وضو نمى تواند دستش را به پایش برساند وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید نایب بگیرد و - احتیاطاً- تیمم هم بکند.
وضوی دست که از مرفق قطع شده [وضوى معلولین و بیماران]
اگر دست از مرفق قطع شود شستن بالاى مرفق در وضو واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
شستن بالاى مرفق واجب نیست.اگر چند که احوط است.
شستن باقی عضو قطع شده [وضوى معلولین و بیماران]
اگر بعضى از اعضاى وضو قطع شده باشد شستن باقیماندة آن عضو واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
شستن باقی واجب است.