ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مباح بودن آب و مکان
وضو با کفش غصبی [مباح بودن آب و مکان]
وضوگرفتن با کفش هاى غصبى چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
وضو صحیح است اما تصرف در مال غصبى حرام است بنابراین در هنگام مسح پاها، نباید پاها برکفش غصبى گذاشته شود.

شک در مباح بودن آب وضو [مباح بودن آب و مکان]
در صورت شک به رضایت صاحب آب، وضو گرفتن با چنین آبى چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در غیر نهرهاى بزرگ اظهر عدم جواز است مگر این که سیره مسلمین جارى باشد.