ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اوقات نماز
تکلیف کسانی که در قطب زندگی می کنند [اوقات نماز]
سلام اینجانب در شمال کشور نروز در ترومسو درنزدیکی قطب شمال زندگی می کنم، در اینجا تعادل در شب و روز نیست گاهی کامل شب و گاهی کامل روز هست راهنمائیم کنید ساعت نماز را چگونه پیدا کنم وبرای روزه هم چکار کنم؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال مهاجرت از چنین جاهای واجب است، شما باید بجایی بروید که از نظر طلوع و غروب متعارف و معمولی باشد.
انجام نماز احتیاط خارج از وقت [اوقات نماز]
اگرکسى نماز عصر را در آخر وقت بخواند و نمازاحتیاط هم بر او واجب شده باشد و در خارج وقت بخواند، نماز احتیاط به عنوان ادا خوانده مى شود یا قضا؟
پاسخ دهنده: معظم له
ادا و قضا را معین نکند بلکه به نیت قربت مطلقه بخواند.اما به تاخیر انداختن نماز به این اندازه جایز نیست مگر اینکه عذر داشته باشد.
ملاک ادا و قضای نماز در تنگی وقت [اوقات نماز]
اگرکسى درتنگى وقت نمازعصر را طورى بخواند که با سلام نمازعصر اذان مغرب شروع شود آیا این نماز ادا مى شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر حتى یک رکعت آن را پیش از غروب خوانده باشد نماز ادا و صحیح است اما اگر هر چهار رکعت نمازعصر را بعد ازغروب و با نیت ادا خوانده باشد، احتیاطاً قضاء هم بکند.
اولویت خواندن نماز ادا نسبت به قضا [اوقات نماز]
در صورتى که وقت فضیلت نماز یومیه گذشته باشد، خواندن نماز یومیه مقدم است یا نمازقضا؟
پاسخ دهنده: معظم له
خواندن نماز یومیه مقدم است.
اگر در رکعت اول نماز صبح خورشید طلوع کند [اوقات نماز]
اگر به خاطر تنگى وقت نمازصبح بدل از وضو یاغسل تیمم کند و دررکعت اول، خورشید طلوع کند نماز چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
تیمم و نمازهردو با طل است باید قضاى نمازرا انجام دهد.
تعیین وقت نماز صبح در شبهای مهتابی [اوقات نماز]
درسحرهاى ماه رمضان چه زمانى براى صبح تعیین شده است، آیا شبهاى مهتابى وغیر مهتابى فرق دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر موذن به وقت نماز آگاهى داشته با شد با شروع اذان نماز جایز است وگرنه باید یقین به دخول وقت نماز حاصل شود، در باره حکم شبهاى مهتابى به توضیح المسالل به مسأله 3081 مراجعه شود.