ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
لباس نمازگزار
شرایط لباس نمازگزار [2 و 1 زیر گروه]
استفراغ نوزاد شیر خوار [لباس نمازگزار]
با عرض سلام خدمت معظم له؛
آیا استفراغ نوزاد شیر خوار نجس است؟
در صورتی که نوزاد روی لباسمان استفراغ کند نماز خواندن با آن لباس چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
اگر با نجاست خارجی تماس نگرفته باشد استفراغ پاک است و نماز صحیح.
نماز خواندن بالای فرش ابریشمی [لباس نمازگزار]
نماز خواندن بالای فرش ابریشمی خالص ویا مخلوط به ابریشم چی حکمی دارد آیا جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد.
نماز با لباسی که لکه خون دارد [لباس نمازگزار]
اگرلباس خونىشسته شود اما لکه خون باقى بماند نماز با آن لباس صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عرف بگوید خون شسته شده است، رنگ خون باقى مانده است نماز صحیح است.
نماز با کیسه ای ادرار [لباس نمازگزار]
کسی که برای خارج شدن ادرار بطور دائم از سوند استفاده می کند اگر با کیسه ادرار نماز بخواند صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر به اندازه نماز فرصت برداشتن کیسه باشد باید برداشته شود و گرنه در حال ضرورت نماز صحیح است.
پوشیدن لباس سیاه در نماز و غیر آن [لباس نمازگزار]
1. آیا پوشیدن لباس سیاه در نماز مکروه است ؟ 2. آیا پوشیدن لباس سیاه در غیر نماز و رفت و آمدهای روزانه در اجتماع چطور ؟
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ در فرض سؤال لباس سیاه به جز عمامه و عبا در نمازمکروه است؛ 2ـ در غیر نماز کراهتش ثابت نشده است.