ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مکان نمازگزار
مسجد [3 و 2 زیر گروه]
تصرف در ملک مشترک بین صغار و کبار [مکان نمازگزار]
نماز خواندن و تصرفات در خانه اى که مشترک بین صغار وکبار است با اجازه مادر و برادران کبیر جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
تصرفاتى که به مصلحت صغار باشد با رضایت وصى و قیّم صغار جایز است ولى اگر به مصلحت صغار نباشد جایز نیست و برادران کبیر و مادر حق ندارند اجازه تصرف در اموال صغار را به دیگران بدهند.
نماز خواندن در مکان که خمسش داده نشده [مکان نمازگزار]
اگر خمس مکان نمازگزار پرداخت نه شده باشد نماز جایز است، آیا مجتهد یاوکیل اش مى تواند اجازه موقت یا دائم براى نماز بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
مجتهد مى تواند اجازه بدهد اما وکیل نمى تواند و نمازهاى که قبل از اجازه مجتهد در صورتى که میدانسته خمس این مکان داده نشده باطل است.
نماز خواندن در خانه کسی که اموالش غصبی است [مکان نمازگزار]
اگر مهمان بداند که بعض از فرشها ولباسهاى میزبان غصبى است نماز خواندن ومهمان شدن چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که تمام اموال میزبان یا فرش که بر آن نماز مى خواند غصبى باشد نمازخواندن ومهمان شدن جایز نیست.
اولویت نسبت به جای گرفته شده در مسجد [مکان نمازگزار]
آیا کسی می تواند در مسجد جا نماز پهن کند ویا روی فرش سنجاق بزند به این معنی که جای من است و کسی ننشیند
پاسخ دهنده: معظم له
با پهن کردن جا نماز یا نصب سنجاق حق اولویت پیدا می کند.