ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
خمس
سر سال خمسی [7 و 0 زیر گروه]
منافع که خمس ندارد [6 و 0 زیر گروه]
چیزهای که خمس دارد [7 و 2 زیر گروه]
مصرف خمس [8 و 0 زیر گروه]
متفرقه خمس [5 و 1 زیر گروه]
I have not paid Khoms for 3 years [خمس]
I have not paid Khoms for 3 years and I would like to do that now. I know my income for each year and the total for the 3 years that I have not paid. The money was deposited in a bank which paid me interest; the amount is known to me. I would like to know how to calculate the Khoms of my income for the past 3 years.

Also, each year I have made contributions to building of mosques and other charitable causes. Is it possible to count those contributions as Khoms while knowing that at the time I had not intended it to be Khoms?

Wassalam,
Hassan
پاسخ دهنده: معظم له
In His Name
if your know the amount of money and possessions so you must pay the khoms of those 3 years income.
But if you don'tknow or you have purchased furniture ofunpaid khoms money therfore you must reconcide wuth the Grand Ayatollah (mojtahed) or person whom has been appointed as a representative bu him.
the money that you contributed to the chartu or mosqes; if you did notpay instead of khoms it can not be accounted as khoms, so you must pay it again.
مالیات بجای خمس [خمس]
آیا مالیات جایگزین خمس می شود، یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
مالیات جایگزین خمس نمی شود.
حج کسی که حساب خمس ندارد [خمس]
بعضى از اشخاص که از اوّل عمرشان حساب و کتابى نسبت به خمس ندارند و با همین وضع به حجّ تمتّع و عمره مفرده مى روند، حج اینها چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
صحت حج شان محل اشکال است.
معاشرت با کسی که خمس نمی دهد [خمس]
آیا معاشرت باکسى که سهم امام (ع ) را نمی پردازد ومهمان شدن و غذا خوردن در خانة او اشکال شرعى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر قطع معاشرت او را وادار به پرداخت خمس می کند باید قطع معاشرت شود وگرنه، مهمان شدن و غذا خوردن در خانه او جایز است.
صورتهای مصالحه ی خمس اموال [خمس]
برخى از علماء خانه و اموال مهاجرین افغانى را مصالحه می کنند آیا این کار صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
این مسأله سه صورت دارد: 1- اگر لوازم خانه با پولى خریدارى شده باشد که سرسال خمسى آن پول نرسیده بوده است خمس ندارد.2- اگر لوازم خانه با پول خمسى خریدارى شده باشد، لوازم خانه خمس دارد و باید پرداخت شود.مصالحه صحیح نیست.3- اگر لوازم خانه با پولى خریدارى شده باشد که نمی داند خمس به آن پول تعلق گرفته است یا نه، تنها در این صورت لوازم خانه مورد مصالحه قرار می گیرد.به شرط این که مصالحه کننده وکیل مجتهد باشد یا اجازه ازمجتهد داشته باشد.
محاسبه خمس کسی که سر سال نداشته [خمس]
کسى که تا کنون خمس نداده است و می خواهد خودش را ((برى الذمه)) کند باید ازهمة اثاث خانه مانند فرش و لباس کهنه و نو، پول نقد، جهیزیه دختر و خواهرش و اموالى که از آغاز بلوغ تا کنون مصرف کرده است ویا تلف شده است اخراج خمس کند و درصورت مصالحه با حاکم شرع آیا مصالحه با پول نقد تلف شده هم می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
به حاکم شرع رجوع کنید تا همه را در نظرگرفته و مصالحه کند.
خمس حواله ای که نرسیده [خمس]
پولى که حواله داده شده است اگر - اصلا - به دست نیاید چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر یک سال در نزد صاحبش مانده باشد خمس دارد.
مصرف چوبی که خمسش را ندارده [خمس]
کسى که تعدادى چوب دارد و از دنیا می رود، ورثه بدون این که خمس چوب ها را پرداخت کند از آن ها در خانه مسکونى خود استفاده می کنند آیا به این چوب ها خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
خمس در زمان حیات مالک تعلق گرفته است باید پرداخت شود.
موارد مصرف سهم امام [خمس]
سهم امام را به چه کسی و به چه جایی می توانم مصرف کنم.
پاسخ دهنده: معظم له
سهم امام را به دفتر مرجع تقلیدتان تحویل دهید.
قرار دادن طلب از شخص را بجای خمس [خمس]
شخصی قرض دار است و یکی از طلب کارانش پولی را که طلب داشته بنا دارد عوض سهم امام(ع) و سهم سادات برای بدهکارش پرداخت کند. آیا فرد غیر سید که فقیر و بدهکار باشد می تواند از سهم سادات استفاده کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
مصرف و تصرف سهم امام(ع) و سهم سادات بدون اجازه حاکم شرع جائز نیست، موارد فوق را باید از حاکم شرع اجازه گرفت.
خمس پول و اجناس جهیزیه [خمس]
آیا پول یا اجناسى را که والدین جهت جهیزیه دخترکنار می گذارند خمس دارد ؟
پاسخ دهنده: معظم له
پولى نقد خمس دارد، اما جهیزیه را اگر براى دختر بخشیده باشد و او در آستانه ازدواج باشد خمس ندارد و اگر به دختر نابالغ هم بخشیده باشد خمس ند ارد .
خمس تخم و بذر [خمس]
حبوباتی که براى تخم و بذر نگهدارى می شود اگر بر آن ها سال بگذرد خمس دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر یک سال گذشته باشد خمس تعلق می گیرد.