ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز با لباس نجس
کسی که بعد از مدتی متوجه نجس بودن لباسش شده [نماز با لباس نجس]
کسى بعد ازمدتى متوجه مى شود که درلباسش منى وجود دارد ومنى هم ازخود اوست وظیفه شخص یاد شده نسبت به نمازهاى که با این لباس خوانده است چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگرقبلا مى دانسته که لباسش نجس است آن مقدارى راکه یقین دارد که با این لباس نمازخوانده است واجب است قضا کند و اگر نجاست لباسش را نمى دانسته نمازهایی که با این لباس خوانده صحیح است.
اگر از روی جهل با لباس نجس نماز خوانده [نماز با لباس نجس]
کسى که مدت زیادى دسترسى به عالم دینى نداشته - باشد و بر اثر جهل به مسأله با لباس و بدن نجس نماز خوانده است آیا نمازهاى او قضا دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وضو، غسل وتیمم را صحیح انجام داده باشد قضا ندارد.
عدم امکان تطهیر لباس برای مهمان [نماز با لباس نجس]
اگر مهمانى محتلم شود دست رسى به آب نداشته باشد در صورتى که آب را از صاحب خانه بپرسد احتمال دارد درباره مهمان بدگمان شود و مورد اتهام قرار بگیرد.اگر با تیمم نماز بخواند لباس پاک ندارد و اگر عریان شود ساتر براى عورت ندارد.در این صورت وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
احتمالات یاد شده مانع از سؤال نمی شود زیرا احتلام امر طبیعى است و با همان لباس نماز بخواند.
نماز خواندن مهمان با لباس نجس [نماز با لباس نجس]
اگر براى مهمان محتلم غسل امکان داشته باشد اما تطهیر لباس امکان نداشته باشد وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
غسل کند و با همان لباس نماز بخواند.نمازش صحیح است.