ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
زکات
مصرف زکات [3 و 0 زیر گروه]
شرایط وجوب زکات [2 و 0 زیر گروه]
متفرقه زکات [2 و 0 زیر گروه]
پرداخت زکات از قیمت محصول [زکات]
اگر به جو وگندم زکات تعلق بگیرد، مالک آن به جاى جو وگندم قیمت آن را به مستحق بدهد یا جنس دیگرى غیر ازجوگندم بدهدکفایت می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکالى ندارد، کفایت می کند.