ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تیمم میت بخاطر عذر
اگر آب به اندازه سه غسل نباشد [تیمم میت بخاطر عذر]
گر آب به اندازه یک غسل میت بیشتر نباشد و دو غسل دیگر را کفایت نکند وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
به جاى دوغسل دیگر باید میت تیمم داده شود.
اگر میت زیاد باشد [تیمم میت بخاطر عذر]
اگر بر اثر زمین لرزه یا حادثه دیگر مرده ها زیاد و وقت تنگ باشد و غسل دادن وکفن کردن مرده ها معطلى داشته باشد و در این صورت مرده ها متعفن شوند وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
مرده ها تیمم داده و دفن شوند.