ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
چگونگى دفن
رو به قبله کردن دو قلو بهم چسپیده [چگونگى دفن]
اگر دو بچه دو قلو که پشت به پشت هم چسپیده اند و از دنیا بروند اگر صورت یکی را رو به قبله کنیم دیگری پشت به قبله می شود. راه حل چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سوال قرعه شود و بر طبق قرعه عمل شود اگر چه واجب نیست.
رو به قبله کردن مادر و فرزند فوت شده [چگونگى دفن]
اگر یک زن بمیرد و بچه هم در شکم او بوده و مرده باشد و آن چه از نظر علمی ثابت شده ظاهراً بچه صورتش بسوی پشت مادر است لذا اگر صورت مادر بسوی قبله شود بچه صورتش به قبله نمی شود بلکه پشت به قبله می شود اینجا وظیفه چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر فرزند مرده باشد صورت مادر به طرف قبله باشد کافی است.