ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
حج
نیابت در حج [11 و 1 زیر گروه]
استطاعت [16 و 2 زیر گروه]
شرط اجازه در حج [3 و 0 زیر گروه]
تأخیر حج [3 و 0 زیر گروه]
اعمال حج [7 و 6 زیر گروه]
اعمال عمره [4 و 2 زیر گروه]
متفرقه حج [5 و 0 زیر گروه]
انجام بیش از یک عمره برای شخص واحد [حج]
بعد از اعمال حج واجب از طرف خودش باشد و یا نایب باشد آیا میتواند در طول 15 روز چندین عمره مفرده به جا آورد یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
در ذیحجه که یک عمره مفرده انجام داد نمی‌تواند دیگری را انجام دهد مگر در ماه محرّم. ولی به نیابت شخص دیگر می‌تواند انجام دهد اگر چه در ذیحجه باشد ولی برای یک شخص دو عمره در یکماه نمی‌شود.
وظیفه مسافرت در بخش های توسعه یافته حرم [حج]
در مسجد الحرام و مسجد النبی (ص) برای مسافر در بخش های که بعداً توسعه داده و صحن های اطراف مسجدین چگونه است آیا مخیر است بین قصر و تمام و یا وظیفه قصر است؟
پاسخ دهنده: معظم له
وظیفه قصر است.
انجام حج با مال حرام [حج]
اگر به مکّه با پول حرام بروم سفر و زیارت مکّه معظّمه من چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر احرامی وقربانی ولباس نماز طواف از پول حرام نباشد حج صحیح است اگر چه تصرفاتش حرام است.
حج کسی که ختنه اش ناقص است [حج]
کسى که ختنه او به طور ناقص انجام شده و با این حال حج به جا آورده تکلیف او چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
حج او محل اشکال است اگر می تواند خودش طواف و سعی را انجام دهد و اگر خودش قدرت نداردکسی را وکیل بگیرد که به نیابت او طواف وسعی را انجامدهدف و اگر رأس حشفهدیده شودهمانختنه کافی است ونیاز به انجام طواف ندارد.
حج کسی که پول داشته و الآن مصرف شده [حج]
اگر کارگری در ایران سه میلیون تومان کارکرده و یکجا پیش خود جمع نموده ، بعد از چند سال به افغانستان آمده برای خود زن اختیار کرده حالا تمام پولها را مصرف کرده است .سؤال این است که حج در ذمه این آدم واجب شده است یا نه ؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر این شخص در آن زمان مکه می رفت و بر می گشت برای خرج و نفقه خود احتیاج به قرض پول پیدا نمی کرد در این صورت مستطیع بوده و باید حج انجام می داده؛ اما اگر بعد از برگشت از مکه احتیاج به قرض پیدا می کرده است حج بر او واجب نبوده است.