ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
تیمّم با دست و پیشانى زخمى
اگر جبیره کامل امکان نداشته باشد [تیمّم با دست و پیشانى زخمى]
اگر قسمتى از دو دست یا تمام صورتش سوخته به گونه اى که شستن صورت یا گذاشتن پارچه براى مسح جبیره امکان نداشته با شد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگروضوى جبیره اى ممکن است، وضوى جبیره ودر صورت احتیاج به غسل جبیره اى غسل جبیره اى انجام دهد، در صورتى که وضو وغسل جبیره اى کامل امکان نداشته باشد به قدر امکان اکتفا کند و سپس تیمم کند.