ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اموال مسجد
فروش اموال غیر قابل استفاده مسجد [اموال مسجد]
آیا فروش اشیاء غیر قابل استفاده مساجد و صرف در سایر احتیاجات آن مسجد یا مسجد دیگر جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
فروش اسباب ولوازم مسجد اگر بلااستفاده بماند فروش آن اشکال ندارد.
اجاره دادن و استفاده از اموال مسجد برای عروسی [اموال مسجد]
1ـ استفاده از امکانات مسجد و حسینیه برای عروسی و مانند آن چیست؟
2ـ اگر واقف جواز چنین استفاده ی را شرط کرده باشد یا عرف محل از وقف شامل چنین استفاده می شده حکم چیست؟ مخصوصا اگر عروسی شامل لهو و لعب هم باشد.
3ـ حکم اجاره دادن وسایل مسجد و حسینیه چیست؟ اگر در هنگام وقف شرط شده باشد یا عرف محل وقف عام را بفهمد چنین کار جواز پیدا می کند یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
1ـ اگر لوازم مسجد وقف مسجد باشد استفاده در غیر مسجد جائز نیست.
2ـ عرف در این گونه موارد حکم نمی تواند، بلی اگر واقف وقف خاص مسجد نکرده استفاده از آن در کارهای مباح اشکال ندارد؛ اما نه درعروسی های که مشتمل بر کارهای حرام باشد.
3ـ اگرواقف شرط اجاره دادن کرده باشد اجاره آن و مصرف منافع آن را در مسجد اشکال ندارد.
بیرون بردن مهر مسجد [اموال مسجد]
اگر کسى مهر را وقف مسجد نکند بلکه هدیه به مسجد کند بیرون بردن آن مهرها چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
هدیه در واقع همان وقف است اگر نیت هدیه دهنده فقط براى مسجد یا حسینیه خاص باشد نیاز به صیغه اى مخصوص ندارد و بیرون بردن آن جایز نیست.
استفاده از اموال مسجد برای غیر آن [اموال مسجد]
آیا متولى مسجد و حسینیه مى تواند فرش و ظرف و...مسجد را براى عروسى، فاتحه، و...به امانت یا اجاره بدهد وکرایه اش را صرف مسجد کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وقف خاص باشد جایز نیست
دادن فرش مسجد به مسجددیگر [اموال مسجد]
اگرکسى فرشى را نذرمسجدى کند ومعلوم شود که مسجد یاد شده نیازبه فرش ندارد آیا ناذر مى تواند فرش را به مسجد دیگرى که نیاز به فرش دارد بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مسجد مورد نظر ناذر، نه الان ونه در آینده نیاز به این فرش دارد مى تواند به مسجد دیگرى بدهد.
انتقال مهر از مسجد به مسجد دیگر [اموال مسجد]
اگرمسجدى مهر زیادى داشته با شد و مسجد دیگرى نیاز به مهر داشته باشد آیا متولى مسجد یا حاکم شرع مى تواند بخشى از مهرهاى یاد شده را به مسجد دیگرى بدهند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر وقف خاص همان مسجد باشد جایز نیست
مهر مسجد که تبدیل به خاک شده [اموال مسجد]
اگر مهرکربلا براى مسجدى وقف شده باشد واین مهرها به صورت خاک در امده باشد کسى آن را ببرد دوباره مهر بسازد جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مهر به صورتى خاک قابل استفاده براى مسجد باشد بیرون بردن ان جایز نیست واگر قابل استفاده نباشد اشکالى ندارد.