ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اختلاف مراجع در فتوا
پرداخت وجوه شرعی به غیر از مجتهد خودش [اختلاف مراجع در فتوا]
آیا مقلد ملزم است که و جوه شرعیه را به مرجع تقلید خودش بدهد یا آزاد است و مى تواند به مرجع تقلید دیگر ى نیز پرداخت نماید در صورت اختلاف موارد مصرف وجوه شرعى از سوى دو مرجع وظیفه مکلف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت اتحاد موارد مصرف وجوه شرعیه از سوى دو مرجع تقلید پرداخت وجوه شرعى به غیر مرجع تقلید خودش اشکال ندارد، اما در صورت اختلاف، موارد اهم مصرف در نظر گرفته شود، اگر موارد اهم تشخیص داده نشود به مرجع تقلید خودش پرداخت کند.
اختلاف حکم دو مجتهد در یک زمان [اختلاف مراجع در فتوا]
درصورت صدور دو حکم مختلف در یک زمان از سوى دو نفر مجتهد جامع الشرائط وظیفه مکلف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
حکم فقیه اعدل، افقه، ا صدق، و اورع مقدم است.
نائب که فتوای مجتهدش با منوب عنه فرق دارد [اختلاف مراجع در فتوا]
کسى اجیر یا نائب مى شود که نماز، روزه، حج کسى دیگرى را انجام بدهد، اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید خود انجام دهد یا مرجع تقلید موجر و منوب عنه؟
پاسخ دهنده: معظم له
عبادات را طبق نظر و فتواى مرجع تقلید خود انجام بدهد.
وکلی که فتوای مجتهدش با موکل فرق دارد [اختلاف مراجع در فتوا]
کسى براى انجام اعمال عبادى ویا غیر عبادى وکیل مى شود،اگر وکیل و موکل ازدو مجتهد تقلید داشته باشند وکیل اعمال یاد شده را مطابق فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد یا مطابق فتواى مرجع تقلید خودش؟
پاسخ دهنده: معظم له
در عمل غیر عبادى مانند عقد نکاح مثلا اگر وکیل اختلاف فتوى را بداند باید مطابق با فتواى مرجع تقلید موکل انجام دهد و اگرنداند می تواند مطابق با فتواى مرجع تقلید خودش انجام بدهد، ولى عمل به احتیاط احوط است