ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وظیفه جنب فاقد آب و خاک
جنب که دسترسی به طهورین ندارد [وظیفه جنب فاقد آب و خاک]
اگر محتلم آب براى غسل و سنگ و ریگ براى تیمم ندارد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
برگرد و غبار فرش و لباس تیمم کند.اگر این هم امکان نداشته باشد با همان حالت جنب نماز بخواند اما بعد از یافتن آب غسل کند وقضاى نمازش را بخواند.
وظیفه شخص جنب که به آب وخاک دسترسی ندارد [وظیفه جنب فاقد آب و خاک]
اگر محتلم بداند که دست رسى به آب براى غسل و خاک براى تیمم ندارد و تا ظهر بدون غسل و تیمم مى ماند وظیفه او در برابر نماز چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
درصورت فقدان خاک باید برسنگ یا ریگ تیمم کند و نماز بخواند