ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
خرید و فروش
خرید و فروش چک [4 و 0 زیر گروه]
معاملات غبنی (ضرر دار) [3 و 0 زیر گروه]
معاملات مجنون وسفیه [2 و 0 زیر گروه]
گرانتر فروختن اجناس نسیه [خرید و فروش]
با توجّه به اینکه معمولا قیمت در معامله نسیه یا اقساط گرانتر است آیا فروش اجناس نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر جائز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد.
ادعای فروش معامله زمین بعد از فروش [خرید و فروش]
شخصى زمین ارثیة پدرش را می فروشد و در حین بیع می گویدکه بعد از خودم ورثه هایم حق فسخ را ندارند.پسران فروشنده که در هنگام معامله نبوده اند ادعا دارندکه پدرشان زمین را به پسرانش در مقابل یک باب منزل قبلا فروخته است و پدر نیز فعلا حیات دارد بیع مذکور چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
یع اول صحیح است مگر اینکه فرزندان دو شاهد عادل در دادگاه بیاورند که شهادت دهند بر اینکه پدر قبلا زمین را در مقابل یک منزل به پسرانش فروخته است.در این صورت فروشنده خسارت وارده بر مشترى را باید جبران نماید، ولى اگر دو شاهد عادل گواهى دهندکه بعد از بیع اول پدر زمین را در مقابل منزل فروخته است.بیع دوم لغو وبى اثر است.
فروش ملک که ادعا می کند مال کسی دیگر است [خرید و فروش]
کسى زمین خود را درحضور علماء و مو سفیدان با میل و رغبت خود می فروشد و در قولنامه قید می کند که زمین مال شخصى خودش است اما بعد از چند سالى که قیمت گران می شود ادعا می کند که زمین در واقع مال او نبوده است بلکه زمین را پدرش به مادرش هبه کرده و او به نواسه (فرزند بالغ ) اش هبه کرده است بنابراین زمین مال بایع نبوده است بلکه مال فرزند بایع است حکم این مسأله چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر دو نفر عادل شهادت بدهندکه پدربایع زمین را به مادر بایع هبه و او به فرزند بایع هبه کرده است، هبه ثابت می شود اما اگر پسر بایع صغیر بوده باشد و پدرش ازباب ولایت او را فروخته باشد معامله صحیح است و به محض ادعا فسخ نمی شود.
فروش زمین به بیع شرط [خرید و فروش]
بنده زمین موروثى خود را به صورت بیع شرط فروخته ام که هر وقت به سرزمین خود برگشتم پول مشترى را پرداخت نموده و زمین خود راتصاحب نمایم، این بیع درست است و حق فسخ دارم؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مدت براى خیار تعیین نشده است و حدى از نظر زمانى ندارد، صحت آن محل اشکال است، و احوط این است که با مشترى مصالحه نماید.