ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
ساختن مسجد
جمع آوری پول از اهالی قریه برای ساخت مسجد [ساختن مسجد]
اگر اهالى قریه اى براى ساختن مسجد از همه اهالى به صورت مساوى پول جمع کنند و برخى از اهالى رضایت نداشته باشند ساختن چنین مسجدى جایز است و از نظر شرعى حکم مسجد را دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
پول گرفتن از اهالى به صورت اجبار جایز نیست.اما اگر کسى زمین مسجد را وقف کرده است یا با پول حلال خریده شده است نماز خواندن در آن اشکال ندارد و نیز اگر مصالح ساختمان غیرکف مسجد با عین پول غصبى فراهم شده باشد نماز درآن مسجد جایز اما غصب حرام است واگر زمین مسجد غصبى باشد نماز در آن مسجد جایز نیست و از نظر شرعى حکم مسجد را ندارد.