ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز مسافر
تمام خواندن نماز قصر [1 و 0 زیر گروه]
دائم السفر [14 و 0 زیر گروه]
مهاجرین و بی جا شدگان [7 و 1 زیر گروه]
بلاد کبیره [2 و 0 زیر گروه]
اعراض از وطن [3 و 0 زیر گروه]
محصلین و دانشجویان [5 و 0 زیر گروه]
اعمال مسافری که به وظیفه اش عمل نکرده [نماز مسافر]
شخصى که در سفر وظیفه اش خواندن نماز قصر بوده جهلأ نماز را تمام مى خواند و یا وظیفه اش خواندن نماز تمام بوده است مثل دائم السفر ولى نماز را جهلاً قصرخواند.بعد ازتوجه به وظیفه اعاده و قضاء دارد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
خواندن نمازتمام عوض قصر مجزى است مگر اینکه قبل ازانقضاء وقت متوجه شود که وظیفه اش قصر بوده دراین صورت اعاده واجب است و اگر عوض نماز تمام قصر بخواند اعاده و قضاء واجب است.مگر درصورتى که قصد اقامه ده روز کرده باشد در این صورت خواندن قصر عوض تمام مجزى است.
مسافرت کسی که منزلش رهنی است [نماز مسافر]
کسانى که خانه هاى رهنى یا اجاره اى دارند و در طول هفته چندین بار مسافرت می کنند وظیفه شان چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر قصد دارندکه چهار سال یا بیشتر درآن جا بمانند حکم وطن را دارد و اگر در هفته سه - چهار روز مسافرت می کنند تاسه ماه یا بیشتر، چون دائم السفر به حساب می آیند.در هر دو صورت نمازشان تمام و روزه شان واجب است.