ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز قضا
نماز قضای میت [3 و 0 زیر گروه]
وقت قضای نماز [2 و 0 زیر گروه]
ترتیب نمازهای قضا [1 و 0 زیر گروه]
جهر و اخفات در قضا [1 و 0 زیر گروه]
جایگزینی نماز کودکی بجای قضا [نماز قضا]
نماز های یومیه را که بچه ها قبل از واجب شدن (سن تکلیف) خوانده آیا می تواند بعداً آنها را بجای نماز قضای واجب خود حساب کند یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
آن نماز ها عوض نماز های واجب قضاء حساب نمی شوند.
کسی که اعمال را بدون غسل واجب انجام داده [نماز قضا]
اگرکسى مدت درازى غسل هاى واجب خود را فراموش کرده باشد و نماز و روزه را با همان حال انجام داده باشد روزه و نمازش قضا دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمازش به اتفاق علماء قضا دارد و روزه اش بنابر قول صحیح باید قضا شود.
وجوب قضای اعمال مادر مثل پدر [نماز قضا]
آیا قضاى نماز و روزه مادر هم مانند قضایى نماز روزه پدر بر پسر بزرگ واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، واجب است.
کسی که در تمام وقت نماز بیهوش بوده [نماز قضا]
اگرکسى براى انجام عمل جراحى بر او ازاول ظهر تا غروب بیهوش بوده باشد قضاى نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، واجب است.
اگر بعد از وقت بفهمد که نمازش قضا شده [نماز قضا]
اگرکسى یقین داشته باشد که وقت باقى است و نمازش را بخواند اما بعداً معلوم شود که نمازش قضا شده بوده است وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر یک رکعت نماز یاد شده در داخل وقت خوانده شده باشد قضا ندارد اما اگر همه رکعات نماز در خارج از وقت و با نیت ادا خوانده شده باشد باید قضا شود و اگر نیت ما فى الذمه کرده باشد یا نیت قربت مطلقه کرده باشد قضا ندارد.
کسی که می تواند قضای نمازش را فقط نشسته بخواند [نماز قضا]
کسى که به خاطر بیمارى یا پیرى به سختى می تواند بایستد و نمازهاى یومیه خود را بخواند و امید به بهبودى خود ندارد مى تواند نمازهاى قضایى خود را نشسته بخواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، مى تواند نشسته بخواند.
قضای عبادات کسی که عقلش زائل شده [نماز قضا]
اگر کسى به خاطر شدت بیمارى واجبات نماز و طهارت و نجاست را تمیز داده نتواند قضایى نماز و روزه اش بر پسر بزرگترش واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عقلش را از دست داده باشد یا در اوقات نماز مغمى علیه باشد واجب نیست.
ملاک قضا در سفر و حضر [نماز قضا]
اگرکسى اول وقت دروطن وآخروقت درسفر بود ونمازش قضا شد وهمچنین اگر اول وقت در سفر و آخر وقت در وطن بوده قضایى نماز قصر بر او واجب است یا تمام؟
پاسخ دهنده: معظم له
ملاک آخر وقت است اگر آخر وقت در وطن باشد قضاى نمازتمام و اگر در سفر باشد قضاى نماز قصر بر او واجب است.
قضای اعمال کسی که در وقت اعمال خواب بوده [نماز قضا]
کسى که تمام وقت نماز و روزه را در خواب باشد قضاى نماز و روزه بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، واجب است.
قضای اعمال در حال بقای عذر [نماز قضا]
کسى که تواناى بر طهارت مائیه و قیام براى نماز را ندارد مى تواند با همین حالى نمازهاى قضاى اش را بخواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر علم یا اطمینان دارد که عذرش رفع مى شود باید صبرکند اما اگر احتمال مى دهد که تا آخر عمر عذر برطرف نشود مى تواند نمازهاى قضاى اش را بخواند.
اجیر شدن کسی که خودش نماز قضا دارد [نماز قضا]
اگر کسى خودش نماز قضایى داشته باشد مى تواند براى نماز دیگران اجیر شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
مى تواند.
قضای نماز شیعه ای که مدتی سنی شده [نماز قضا]
شیعه اى که مدتى سنی شده است و نمازخود را طبق مذهب اهل تسنن خوانده است اگر دوباره به مذهب تشیع برگردد نمازهاى خود را قضاء کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
نمازهاى که طبق مذهب سنی خوانده شده است باید قضاء شود.
قضای نماز در حالت بقای عذر [نماز قضا]
نمازهاى که در حال عذر قضا شده است مى توان قضایى آن را در حال عذر خواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عذر بعد از مدتى رفع مى شود باید صبرکند اما اگر عذر طول مى کشد مى تواند بخواند.
قضای نماز شخص فراموش کار [نماز قضا]
اگر کسى دچار فراموشى و بیمارى دایمى شده باشد و نتواند نماز و روزه اش را درست انجام دهد قضا وکفاره دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که توان ادا یا قضا را نداشته باشد و نمازش را به قدر توان خوانده باشد قضا ندارد اما در این فرض روزه از او ساقط است، اگر تا رمضان آینده بیمار باشد.
قضای نماز با تیمم [نماز قضا]
اگرکسى به خاطر ندانستن مساله بدون عذرنمازش را با تیمم بخواند قضا دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلی قضا لازم است.
کفایت نماز قضا [نماز قضا]
آیا قضاى نمازکفایت از خود نماز مى کند، یا اینکه خود نمازرا خوانده بعد قضاى آن را بجا اورد؟
پاسخ دهنده: معظم له
قضا کفایت مى کند، و اگر خود نماز را در وقتش بطور صحیح خوانده باشد احتیاج به قضا ندارد.