ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اجاره
مدت اجاره [2 و 0 زیر گروه]
مبلغ اجاره [3 و 0 زیر گروه]
شرایط ضمن اجاره [3 و 0 زیر گروه]
اجاره ملک مشترک [1 و 0 زیر گروه]
فوت موجر یا مستأجر [2 و 0 زیر گروه]
خیار در اجاره [1 و 0 زیر گروه]
ضمان در اجاره [2 و 0 زیر گروه]
اجیر شدن زنان [1 و 0 زیر گروه]
حاصل نشدن منفعت مورد نظر اجاره [اجاره]
اگر کسى ماشین شخص دیگر و یا خود او را اجاره کند که وسایل او را تا فلان مقصد حمل نماید ولى در بین راه به مانع برخورد کرد و نتوانست بار را به مقصد برساند، آیا اجیر استحقاق اجرت را دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر غرض رساندن بار به مقصد بوده است و اجیر آن را نرسانده باشد مستحق اجرت نیست.،و اگر غرض برداشتن بار بوده است تا هر مقدار راه که بتواند ببرد، در این صورت تا هرکجا که حمل کرده است به همان اندازه مستحق اجرت است.به عبارت دیگر: اگر اجاره به نحو وحدت مطلوب بوده باشد مستحق اجرت نیست و اگر به نحو تعدد مطلوب بوده باشد مستحق اجرت به مقدار عملش است.