ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
فوت موجر یا مستأجر
ثبوت خیار فسخ بافوت یکی از طرفین قرار داد [فوت موجر یا مستأجر]
با موت موجر و مستاجر اجاره باطل می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
باطل نمی شود.اما اگر در اجاره شرط مباشرت شده باشد که فقط مستأجر حق استفاده را دارد، در این صورت موجر خیار فسخ دارد.
فوت یکی از طرفین اجاره [فوت موجر یا مستأجر]
خانه یا زمینى براى مدت دو سال اجاره داده می شود.در این مدت اگر مالک و یا مستأجر فوت کند اجاره باطل می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
تا زمانى که مدت اجاره سر نرسیده باشد، اجاره به صحت خود باقى است