ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
صلح
عقد صلح [1 و 0 زیر گروه]
شرایط صلح [1 و 0 زیر گروه]
خیار در صلح [1 و 0 زیر گروه]
مصالحه فضولی [1 و 0 زیر گروه]
تخلف از حکم مصلح [صلح]
اگر مدعی و مدعی علیه با رضایت شان برای مصلحین اختیار صلح بدهند بعد از آنکه مصلحین دعوا را اصلاحاً فیصله کردند آیا یکطرف دعوا می‌تواند این صلح را رد کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بعد از فیصله مصلحین هیچ یکی از طرفین حق رد را ندارند.
اعتبار حکم مصلح [صلح]
اگر طرفین نزاع افرادی را به عنوان مصلح انتخاب کنند آیا این صلح لازم است یا طرفین حق به هم زدن مصالحه را دارند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر طرفین، به مصلحان اختیار داده باشند نافذ و لازم الاتباع است.
برئ الذمه شدن بدهکار با صلح [صلح]
کسى مبلغ صد هزار تومان ازکس دیگرى بدهکار(قرض دار) است.اگر بدهکارکتابش را با طلبکار مصالحه کند به شرط این که طلبکار پولش را از او نخواهد این مصالحه صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، با مصالحه بدهکار برى الذمه می شود.
معنای صلح [صلح]
آیا صلح ازعقود است ومعناى آن چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
صلح ازجملة عقود است ومعناى آن این است که دو نفر با هم بر سر چیزى مانند تملیک عین ومنفعت یا اسقاط دین وقرض یا استاط حق سازش کنند