ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
کفایت غسل از وضو
کفایت غسل های مستحبی از وضو [کفایت غسل از وضو]
بغیر از غسل جنابت با سایر غسل های واجب یا مستحبی مانند غسل مس میت یا غسل جمعه و غیره می شود به عوض وضو با أن نماز خواند؟
پاسخ دهنده: معظم له
تمام غسلهای واجب (غیر از غسل استحاضه متوسطه) و غسلهای که استحباب شان شرعاً ثابت شده مثل غسل جمعه و.. از وضو کفایت می کنند.
کفایت غسل مستحب از وضو [کفایت غسل از وضو]
آیا تمام غسلهای واجب و همچنین غسلهای مستحبی که با دلیل معتبر ثابت شده (مثل غسل جمعه، غسل احرام، غسل شبهای قدر و مانند آن) کفایت از وضو می کند؟ یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
تمام غسلهای واجب و غسلهای که استحباب آنها توسط دلیل معتبر ثابت شده کفایت از وضو می کند.
کفایت غسلهای واجب از وضو [کفایت غسل از وضو]
غسل هاى واجب و مستحب (غیر از غسل جنابت ) از وضو کفایت مى کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
کفایت نمى کند