ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
حق حضانة
واگذاری حضانة به مادر زن [حق حضانة]
مردى با کمال رضایت و اختیار و تعهد و قرارداد کتبى در حضور علماى منطقه حق ولایت دختر دو ماهه اش را به جد مادرى دختر می دهد و تصریح می کند که جد مادرى اش در تمام امور دختر مانند بزرگ کردن، ازدواج و...ولایت دارد.جد مادرى دختر، نواسه خود را بزرگ می کند و تمام مصارف و نفقه و خوراک و پوشاى او را می دهد حالاکه دختر یاد شده به سن پانزده سالگى رسیده است پدرش خواستار بازگشت وگرفتن دخترش شده است آیا چنین حقى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که پدر دختر تمام مصارف و حق الزحمه جد مادرى دختر را بدهد می تواند دخترش را از جد مادرى دختر بگیرد.
حضانة در عوض بذل مهر [حق حضانة]
کسى در جنگ کابل بدون وصیت کشته شده و از او یک دختر باقى مانده است مادر دختر ادعا می کند که چون مهریه اش را به شوهر مقتولش بخشیده است دخترم را با خودم می برم.آیا مادر دختر چنین حقى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
حق حضانت دختر تا هفت سال با مادرش است وبعد ازهفت سالگى تا زمان بلوغ می تواند دخترش را نگهدارد اما بعد از بلوغ حق انتحاب زندگى با خود دختر است که با مادرش زندگی کند یا با اقوام پدرش.اما مادر حق نداردکه دختر را عوض مهریه اش بگیرد.
مخارج زنی که قبول حضانة کرده [حق حضانة]
اگر زن حاضر نشودکه فرزند مشترکش را به شوهرش بدهد آیا حق دارد که نفقه و مخارج فرزند یاد شده را از شوهرش بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
حق حضانت فرزند پسر تا دوسال با مادراست و نفقه ومخارج این دو سال را می تواند از شوهرش بگیرد اما بعد از دو سال شوهر (پدر بچه) حق دارد که پسرش را از مادرش جداکند و با خود ببرد.