ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
هبه
هبه لازم [2 و 0 زیر گروه]
هبه معوضه [2 و 0 زیر گروه]
متفرقه هبه [4 و 0 زیر گروه]
تقسیم خط هبه است [هبه]
کسى زمین هاى خود را براى پسرانش تقسیم کرده است و تقسیم خط هم نوشته اند آیا فرزندان او با همین تقسیم نامه صاحب زمین می شوند یا علاوه بر تقسیم هبه هم لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر زمین هاى تقسیم شده در زمان حیات پدر به قبض پسران رسیده باشد هبه معاطاتى تحقق یافته است و پسران او مالک شده اند اما اگر قبض و اقباض صورت نگبرفته باشد، زمین هاى یاد شده باید طبق موازین ارث در بین ورثه تقسیم شود.
اثبات اعتبار هبه نامه [هبه]
کسى که چند فرزند دارد از دنیا می رود بعد از مرگ او برخى از ورثه هبه نامه اى را می آورندکه مورث زمین، مایملک خود را پیشتر به آنها هبه کرده است و شاهدان هم شهادت می دهندکه هبه نامه دو ساعت پیش ازمرگ او و در مرض موت نوشته شده است آیا این هبه نامه اعتبار دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر هبه ثابت شود اگر چه در هنگام بیمارى مرگ باشد و قبض و اقباض در زمان حیات واهب صورت گرفته باشد نافذ است.