ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
قرض
فروختن خانه برای ادای دین [قرض]
اگر بد هکار با رضایت خود خانه اش را بفروشد و قیمت آن را به طلبکارانش بدهد طلبکاران می تواند آن را بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
چیزهایی که استثناء شده است معنایش این است که طلبکاران، بدهکار را مجبور به فروختن آنها نکند تا بدهکار در تنگنا قرار نگیرد اما اگر خود بدهکار با رضایت خود خانة خود را بفروشد و بدهکارى خود را پرداخت کند، گرفتن آن براى طلبکاران مانعى ندارد.
مستثنیات دین مخصوص زمان حیات است [قرض]
آیا خانه که از مستثنیات دین است مخصوص حال حیات مدیون و بدهکار است یا بعد ازمرگ او را هم شامل می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
خانه ی بد هکارکه استثناء شده است مخصوص حال حیات اوست بعد از مرگ بد هکار اگر مال و سرمایه دیگرى نداشته باشد خانه اش فروخته و به طلبکارا نش پرداخت می شود
اگر مدیون بیش از یک خانه داشته باشید [قرض]
اگر بدهکار دوسه باب خانه داشته باشد و به همه آنها هم احتیاج داشته باشد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر واقعا به همه آنها نیازداشته باشد همه آنها استثناء شده است.
خانه مدیون که مورد نیازش نیست [قرض]
اگر خانه ی مدیون و بدهکار بیش از مورد نیاز و احتیاجش باشد وظینه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
باید مازاد بر احتیاج خود را بفروشد و یا این که همه خانة خود را بفروشد و خانة کوچکتر مناسب حال خود بخرد و مازاد قیمت خانه را به طلبکاران خود بدهد.
مستثنیات دَین [قرض]
مستثنیات دین که فروختن آنها براى پرداخت بدهکارى بر مدیون واجب نیست کدامند؟
پاسخ دهنده: معظم له
خانه ی محل سکونت، لباس مورد نیاز,زیورآلات در صورتى که فراخور حالش باشد.مرکب سوارى مانند اسب یا ماشین سوارى، فرش و ظروف و...البته همه این ها در صورتى استثناء شده که زاید بر شأن و موقعیت بدهکار نباشد.