ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
وقت قضای نماز
قضای اعمال کسی که ده سال اختلال هواس داشته [وقت قضای نماز]
کسى که مدت ده سال اختلال حواس داشته است و نمازهاى خود را به صورت صحیح نمى خوانده است و به همین صورت از دنیا رفته است آیا بر پسر بزرگش واجب است که نمازهاى یاد شده را قضا کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اختلال حواس به اندازه اى بوده است که اوقات نمازیومیه را تشخیص داده نمى توانسته است نماز و روزه اش قضا ندارد اما اگر وقت نماز را مى توانسته تشخیص بدهد و ترک کرده است بر پسر بزرگ واجب است که قضا کند.
قضا اعمال کسی بی اختیار در سفر مانده [وقت قضای نماز]
کسى که خانه اش درقم است و به خاطر بیمارى درتهران بسترى مى شود و یک ماه یا بیشتر طول مى کشد و نمازش را نمى تواند بخواند، قضاى نمازقصر بر او واجب است یا نماز تمام؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اقامه کرده بوده است باید قضاى تمام را بخواند و اگر اقامه نکرده بوده است و نمى دانسته است که چند روز مى ماند یک ماه را قصراً و از آن به بعد را اتمامأ قضا کند.