ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
دائم السفر
ملاک کثیر السفر بودن [دائم السفر]
ملاک در کثیر السفر بودن چیست؟ آیا حداقل هفته سه روز رفت و آمد در فاصله شرعی کفایت می کند یا داشتن شرایط دیگر نیز لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
رفت و آمد سه روز در هفته اگر بیشتر از سه ماه طول بکشد، کافی است و شرایط دیگر ندارد
تکلیف راننده (موتروان) [دائم السفر]
اینجانب تقی رانندگی (موتر وانی) دارم در فصل تابستان طبق نوبت طرف ولایت غور و السوالی لعل و سر جنگل میروم بعد از ده روز پس در هرات میایم مدت بیست روز یا زیاد تر الی رسیدن نوبت موتر در خانه خود هستم وقتیکه نوبت رسید دوباره طرف ولایت فوق الذکر میروم.
سوال 1 - نماز و روزه من قصر می شود یا خیر ۀ
سوال 2 - دائم السفر بودن برایم تحقق پیدا می کند یا خیر ؟
امیدوارم حکم شرعی دو سؤال فوق را توضیح داده بیان فرمایید
با احترام اسلام علیکم و رحمه الله
محمد ابراهیم 20 /6/ 1389
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در مدت سه ماه و بیشتر سفرتان طول بکشد و غالباً ده روز در خانه و سفر یکجا نمانید در حکم دائم سفر هستید باید در سفر روزه بگیرید و نمازتان هم تمام است.
کسی که دائم بین تهران و ورامین رفت آمد دارد [دائم السفر]
کسى که خانه اش در ورامین وکارش در تهران است.قصد ماندن دایم در ورامین را ندارد و در محل کارش قصد اقامت می کند گاهى پیش از ده روز و گاهى یک روز در میان به خانه اش می رود.روزه اش در محل کار و خانه چه حکمی دارد.؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر نمی تواند ده روز در تهران یا ورامین بماند و اکثرا در تردد و رفت آمد می باشد باید روزه اش را بگیرد.و نماز را تمام بخواند.
رفت و آمد سر کاری که 5 فرسخ است [دائم السفر]
کارگران افغانى که در فاصله پنج فرسخى کارکشاورزى می گیرند و رفت و آمد می کنند روزه شان در محل کار و خانه چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگراین کارهمیشکى است تا سه ماه طول می کشد، حکم دایم السفر را پیدا می کنند.نماز تمام و روزه واجب است.
کسی که نمی تواند ده روز در محل اقامتش بماند [دائم السفر]
کسى که چهار سال مقیم قم است اما به لحاظ شغلى نمی تواند ده روز درقم بماند - البته گاهى ده روز در قم می ماند - حکم نماز و روزه شان چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در جایی قصد اقامت نمی تواند دایم السفر به حساب می آید.
حکم نماز و روزه حواله دار [دائم السفر]
سى که براى خرید پول (حواله دارى) به ایران میآید در شهرها می گردد و محل اقامت خاصى ندارد و نیزکسانى که شرکت تجارتى تأسیس کرده اند و کارشان خرید و فروش پول و رفتن و آمدن در شهرها است نماز و روزه شان چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسى که از افغانستان براى حواله دارى و یا تجارت می آید تا مقصد اول (مثل مشهد)بنا بر احتیاط جمع بین قصر وتمام نمایندو بعد از آن تمام بخواند چون دائم السفر می باشند.
تردد بین محل کار و جای که 9 سال سکونت دارد [دائم السفر]
مدت 9 سال در ررامین سکونت دارم و از وطن خود افغانستان نیز اعراض نکرده ام.محل کارم شهررى یا تهران است.روزانه صبح سرکار می روم و مغرب بر می گردم.حکم نماز و روزه ام چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
در ورامین و محل کار، روزه بگیرید و نماز را تمام بخوانید.
کسی که هفته یک بار از ورامین به تهران می آید [دائم السفر]
کسى که هفته اى یک باراز ورامین به تهران می رود حکم روزه و نمازش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
چنانچه چهارسال در ورامین مانده باشد، و یا قصد ماندن چهار سال و بیشتر را داشته باشد در سفر نماز را شکسته بخواند.اما در ورامین که محل سکونتش است، بدون قصد اقامه، نماز را تمام بخواند و روزه را بگیرد.
رفت و آمد چهار فرسخ در هر روز [دائم السفر]
کسى که از خانه چهار فرسخ یا هشت فرسخ تا محل کارش می رود و شب برمی گردد نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شغلش سه ماه یا بیشتر طول بکشد نمازش تمام و باید روزه بگیرد.
کسی که هفته یک روز مسافرت می کند [دائم السفر]
کسى که خانه اش در قم و محل کارش درتهران است و هفته اى یک بار به قم می آید نماز و روزه اش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مانند طلاب قصد بود و باش طولانى را در قم دارد، قم مقر ایشان در حکم وطن به حساب می آید.اگرمسافرت به تهران درطول سال باشد حکم دایم السفر را دارد، روزه بگیرد و نماز را تمام بخواند.
کسی که چند روز در محل کارش می ماند [دائم السفر]
اگر درمیان خانه ومحل کارکسى هشت فرسخ فاصله داشته باشد شش - هفت روز در محل کار و سه - چهار روز در خانه اش باشد و تا یک سال ادامه داشته باشد حکم نماز و روزه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
: اگر سه ماه تا یک سال ادامه دارد نمازش تمام و باید روزه بگیرد
تاجری گاهی سفر می کند [دائم السفر]
تاجرى که درهر ماه دو یا سه بار مسافرت می کند نمازش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در هر ماه سفرش پیش از حضرش است نمازش تمام است مشروط بر این که ده روز در وطن نماند وگرنه در سفر اول احتیاط در جمع میان قصر و تمام است.
نماز حواله دار و تاجر [دائم السفر]
کسى که حواله دار است و پول کارگران افغانى را به افغانستان می برد گاهى یک ماه یا دو ماه در ایران معطل می شود و بیشتر اوقات در سفر است نمازش قصر است یا دا‌ئم السفر به حساب می آید؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر کار همیشگى اش این باشد نمازش تمام است و اگر یک ماه یا دو ماه در وطن می ماند، در سفر اول تا مقصد اول (مثلا مشهد) نمازش قصر است اما بعد از آن وقتى براى گرفتن حواله در شهرها می گردد نمازش تمام است.
نماز کار گری که کار ثابت ندارد [دائم السفر]
رخی ازکارگران افغانى مقیم ایران هر روز مسافت شرعى میان خانه و محل کارشان را می پیمایند، یا کارهاى سیار مانند جوشکارى و بنایى دارند نمازو روزه شان چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر سه ماه یا بیشتر در این مسافت شرعى رفت و آمد دارند و نیز - کسانى که در جایى اقامه نمی کنند و همیشه درگردش هستند باید روزه و نمازشان را تمام بخوانند.