ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نماز بر جنازه مخالف
نماز خواندن شیعه بر جنازه سنی و بالعکس [نماز بر جنازه مخالف]
آیا نمازخواندن شیعه بر میت سنی طبق فقه اهل سنت و نمازخواندن سنى برمیت شیعه طبق فقه تشیع جایز است و این نوع نمازمیت صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
نماز خواندن شیعه ازباب تقیه بر میت سنی طبق فقه اهل سنت اشکالى ندارد و اگر ازباب تقیه نباشد، شیعه باید طبق فقه شیعه بر میت سنی نماز بخواند اما دعاى پس از تکبیر پنجم را نگوید و با چهار بار تکبیر نماز را ختم کند.اگر در حال ضرورت، سنی طبق فقه اهل تسنن برمیت شیعه نمازبخواند ویا طبق فقه شیعه بر میت شیعه نماز بخواند اشکال ندارد و اگر پیش از دفن میت شیعه، نمازگزار شیعه پیدا نشد بالاى قبر میت شیعه، مصلى شیعه نمازبخواند.