ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
حجر (ممنوع التصرف)
جواز ملکیت مباحات برای نا بالغ [حجر (ممنوع التصرف)]
آیا انسان نابالغ می تواند مباحات را حیازت کند و آن را مالک شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، می تواند حیازت کند و به قصد تملک مالک شود.
معامله نا بالغ به صورت ذمه یا نسیه [حجر (ممنوع التصرف)]
انسانى که شش ماه بعد به بلوغ می رسد اگر معامله اى در ذمه به نسیه یا سلم انجام بدهدکه وقت پرداخت آن در زمان بلوغش باشد صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
انسان نابالغ همان گونه که نسبت به اموالش محجور است نسبت به ذمه اش هم محجور است.
تصرفات مالی انسان نا بالغ [حجر (ممنوع التصرف)]
آیا انسان نابالغ در صورتى که قیمت، رهن و اجاره اجناس را تشخیص بدهد می تواند تصرف کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
تصرفات کسى که به بلوغ نرسیده است در اموالش مطلقا ًنافذ نیست اگر چه داراى تمیز و رشد وتصرف به نفع و صلاح او باشد.
معناى حجر چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسى که از تصرف در اموال خود به خاطر صغارت (صغیر بودن)، سفاهت(کسی نفع و ضررش رانفهمد)، افلاس(کسی که بدیهی اش بیشتر از دارایی اش باشد) و مانند اینها از نظر شرعى منع شود او را محجور می گویند