ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
روزه مستحبی
روزهای که قبل از رمضان روزه اش ثواب دارد [روزه مستحبی]
قبل از ماه مبارک رمضان در کدام روز اگر روزه بیگیریم ثوابش زیاد است؟ ممکن است لطفاً روزش را برایم بگوید؟
پاسخ دهنده: معظم له
هر روزی از ماه رجب وماه مبارک شعبان روزه گرفته شود ثواب زیاد دارد مخصوصا 13 و 27 رجب و سوم و پانزدهم شعبان و همچنین سه روز آخر ماه مبارک شعبان را اگر با روزه گرفتن بماه مبارک رمضان وصل کند خیلی ثواب دارد.
روزه مستحبی در سفر [روزه مستحبی]
در سفر می توان روزه مستحبى گرفت؟
پاسخ دهنده: معظم له
در سفر روزه جایز نیست مگر سه روز روزه در مدینه یا این که نذر کرده باشد که در سفر روزه بگیرد.