ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
نیت اعتکاف
شرط خروج از اعتکاف در نیت [نیت اعتکاف]
آیا معتکف مى تواند به هنگام نیّت اعتکاف شرط کند که هر زمان خواست از اعتکاف خارج شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله می تواند آن شرط را بکند.
اعتکاف نذری جهت رفع نیاز [نیت اعتکاف]
اگر کسى نذر کند براى حصول حاجت دنیوى یا معنوى معتکف شود، نذر او چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد.
خطا در نیت اعتکاف [نیت اعتکاف]
اگر از روى اشتباه، براى اعتکاف واجب، نیّت استحباب نماید (یا بالعکس)، تکلیف چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اشکال ندارد.
زمان نیت اعتکاف [نیت اعتکاف]
زمان نیّت اعتکاف چه وقت است؟ آیا مى توان اوّل شب نیّت کرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
قبل از طلوع فجر و در اول شب دهم می تواند نیت کند که در مدت سه روز در این مسجد اعتکاف می کنم.
قصد وجوب و استحباب در اعتکاف [نیت اعتکاف]
آیا در اعتکاف واجب و مستحب، قصد وجوب یا استحباب لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
قصد قربت کفایت می کند.
اعتکاف بدون قصد عبادت [نیت اعتکاف]
آیا در اعتکاف، توقّف در مسجد بدون قصد عبادت کافى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بدون قصد اعتکاف و نیت روزه کفایت نمی کند، برای اینکه اعتکاف عبادت است و قصد قربت در آن معتبر است.