ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مکان اعتکاف
معتکفی که جایی کسی را غصب کرده [مکان اعتکاف]
اگر شخصى جاى کسى را که معتکف بوده غصب کند، فرموده اند اعتکاف او باطل است. حال اگر جاهل یا عامد بوده و اکنون پشیمان شده و جاى خود را عوض کرده، آیا اعتکاف او صحیح است؟ و در صورت عمد آیا کفّاره دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شخصى جاى کسى را که معتکف بوده غصب کند، فرموده اند اعتکاف او باطل است. حال اگر جاهل یا عامد بوده و اکنون پشیمان شده و جاى خود را عوض کرده، آیا اعتکاف او صحیح است؟ و در صورت عمد آیا کفّاره دارد؟
اعتکاف در مسجد الحرام [مکان اعتکاف]
شخصى قصد اعتکاف در مسجدالحرام را دارد; آیا مى تواند قبل از اذان صبح در تنعیم مُحرِم شود و بقیّه اعمال را در حال اعتکاف انجام دهد؟ با توجّه به این که محلّ سعى جزء مسجد نیست.
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت اعتکاف در مسجد الحرام از محرم شدن خودداری کند تا موجب خروج از مسجد جهت سعی نشود.
اعتکاف در مکان خاص از مسجد [مکان اعتکاف]
محلّ خاصّى از مسجد را براى اعتکاف خود معیّن نماید، آیا لازم است خود را مقیّد به آن نماید؟
پاسخ دهنده: معظم له
لازم نمی شود.
اعتکاف در مکان که شک در مسجد بودنش هست [مکان اعتکاف]
اعتکاف در مکانهایى که شک داریم جزء مسجد است یا نه، چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
از اعتکاف در آن مکان ها خودداری شود.
وحدت مسجد در اعتکاف [مکان اعتکاف]
آیا در اعتکاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پیوسته و متّصل باشد چطور؟
پاسخ دهنده: معظم له
تواند در هر کدام از آن مساجد اعتکاف کند.
اگر مساجد متعدد باشد [مکان اعتکاف]
آیا در اعتکاف، وحدت مسجد شرط است؟ اگر دو مسجد به هم پیوسته و متّصل باشد چطور؟
پاسخ دهنده: معظم له
می تواند در هر کدام از آن مساجد اعتکاف کند.
اعتکاف با نذر در مکان خاص [مکان اعتکاف]
آیا مى توان نذر کرد که در شهر خاصّى معتکف شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در شهرى چند تا مسجد جامع باشد، تکلیف چیست؟ بلی می تواند نذر کند.
اعتکاف در مسجد ادارات [مکان اعتکاف]
اعتکاف در مساجد دانشگاه ها و ادارات چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مسجد جامع باشد که افراد دانشگاهی و اهل ادارات و غیره در آن نماز بخوانند اعتکاف صحیح است و الاّ جواز ندارد.
اعتکاف در حولی (حیاط) مسجد [مکان اعتکاف]
اعتکاف در حولی (حیاط) مسجد چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مسجد جامع باشد و حیاط مسجد هم در حکم مسجد باشد اعتکاف در حیاط هم جایز است و اگر حیاط مسجد نباشد اعتکاف در آن جواز ندارد.