ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط اعتکاف
فرق بین محرمات احرام و اعتکاف [شرایط اعتکاف]
آیا هر آنچه بر محرم حرام است، بر معتکف نیز حرام مى باشد؟
پاسخ دهنده: معظم له
کلیت ندارد و بعضی چیزها بر محرم حرام است ولی بر معتکف حرام نیست مثل پوشیدن لباس دوخته و ازاله موی و عقد نکاح و...
اعتکاف سه نا پیوسته [شرایط اعتکاف]
آیا در تحقّق اعتکاف، سه روز ناپیوسته کافى است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اتصال شرط است.
قطع اعتکاف مستحبی [شرایط اعتکاف]
آیا اعتکاف مستحبّى را مى توان قطع کرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
قبل از روز سوم می تواند قطع کند بعد از آن بدون ضرورت قطعش جواز ندارد.
اعتکاف در لباس یا مکان غصبی [شرایط اعتکاف]
اگر آجر و خاک مسجد یا لباس معتکف غصبى باشد، اعتکاف چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در اعتکاف اشکال ندارد ولی در موقع نماز مکان و لباس نماز گذار مباح باشد.