ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اعمال معتکف
مبطلات اعتکاف [6 و 0 زیر گروه]
انجام امور دنیایی برای معتکف [اعمال معتکف]
آیا ممارات و مجادله در امور دنیوى و دینى، براى معتکف جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
جواز ندارد.
خرید و فروش معتکف [اعمال معتکف]
خرید و فروش در صورت ضرورت و عدم ضرورت، براى معتکف چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت ضرورت جایز است در غیر ضرورت جواز ندارد.
اعمال معتکف در شب و روز [اعمال معتکف]
آیا در امورى که بر معتکف حرام است، تفاوتى بین شب و روز هست؟
پاسخ دهنده: معظم له
تفاوت بین شب و روز نیست.
خروج معتکف برای اداء دین [اعمال معتکف]
اگر معتکف مدیون باشد و براى پرداخت دِین از مسجد خارج شود، اعتکافش چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پرداخت دین در مسجد امکان نداشته باشد خروج از مسجد جهت اداء دین اشکال ندارد ولی از راه کوتاه و اقرب برود و موجب خروج از حالت اعتکاف نشود.
روزه معتکف که مسافر است [اعمال معتکف]
شخصى نذر کرده در ایّام خاصی در مسجدی معتکف شود که نیاز به مسافرت دارد، و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگیرد، آیا نذرش منعقد شده است؟ آیا اعتکاف او صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر هردو نذرهمزمان باشد منعقد نشده است و اگر با فاصله بوده نذر به اعتکاف محقق می شود و نذر دوم باطل است.
روزه استیجاری شخص معتکف [اعمال معتکف]
کسى که معتکف مى شود، آیا مى تواند روزه هاى این سه روز را به عنوان نذر، یا استیجار، یا کفّاره حساب کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله می تواند حساب کند.