ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه اعتکاف
طلاق زن معتکف [متفرقه اعتکاف]
اگر زنى را که معتکف است، طلاق رجعى دهند، تکلیفش چیست؟ و اعتکافش چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شوهر اجازه ماندن در مسجد را ندهد باید از مسجد خارج شود و برود به خانه شوهر وعده طلاق نگهدارد و اگر شوهر اجازه دهداعتکافش صحیح است.
لمس همسر توسط معتکف [متفرقه اعتکاف]
لمس وتقبیل همسر، برای معتکف جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
از روی التذاذ جواز ندارد.
خروج از محل اعتکاف برای ادای شهادت و غیره [متفرقه اعتکاف]
آیا معتکف مى تواند براى انجام امورى مثل اداى شهادت، تشییع جنازه، نماز میّت از مسجد خارج شود؟ براى ضروریّات عرفى یا امور شرعى واجب یا مستحب چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، برای این امور خارج شدن اشکال ندارد و همچنین در موارد که ضرورت عرفی صدق کند و یا ضرورت و رجحان شرعی صدق کند خارج شدن جایز است.
اعتکاف روز چهارم نذری [متفرقه اعتکاف]
اگر اعتکاف چهار روز را نذر کند و پیوستگى آن چهار روز را شرط ننماید و روز چهارم را بر خلاف نذرش عمل کند و از اعتکاف خارج شود، وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عمدا خارج شود کفاره نذر را بدهد.
نذر اعتکاف در مسافرت [متفرقه اعتکاف]
شخصى نذر کرده در ایّام خاصی در مسجدی معتکف شود که نیاز به مسافرت دارد، و نذر کرده در فرض مسافرت هم روزه بگیرد، آیا نذرش منعقد شده است؟ آیا اعتکاف او صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر هردو نذرهمزمان باشد منعقد نشده است و اگر با فاصله بوده نذر به اعتکاف محقق می شود و نذر دوم باطل است.
اعتکاف نذری [متفرقه اعتکاف]
اعتکاف به واسطه نذر، عهد، قسم، شرط ضمن عقد و اجاره چه حکمى دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
به واسطه این امور واجب می شود.
غسل معتکف در مسجد [متفرقه اعتکاف]
انجام غسل در مسجد براى معتکف چه حکمى دارد؟ آیا بین غسل جنابت و غسل هاى مستحبّى دیگر فرقى وجود دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر غسل در مسجد امکان داشته باشد و موجب تلوث و اهانت به مسجد نشود و موجب توقف نگردد در مسجد غسل کند و الا می تواند خارج شود جهت غسل کردن، در این جهت فرق بین غسل واجب و مستحب نیست.