ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
استعمال داروها
استعمال قطره دارویی در روزه [استعمال داروها]
اگر قطره بخاطر تداوى در دهان بریزد و آن قطره با آب دهان مستهلک شود آیا می تواند آب دهان را فرو ببرد یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بنابراحتیاط واجب آب دهن را بیرون بریزد و فرو نبرد.
جویدن ساقز (آدامس) در روزه [استعمال داروها]
آیا روزه دار می توا ند آدامس (ساقز) بجود؟
پاسخ دهنده: معظم له
جویدن آدامس اگر طعم داشته باشد آبش را فرو نبرد و احوط این است که روزه دار از جویدن آدامس مطلقاً خوددارى نماید.
استفاده از اسپری و گازهای طبّی [استعمال داروها]
شخصى مبتلا به تنگى نفس است.دکتر یک نوع داروى مایع به صورت پودرگاز (اسپری)به او می دهدکه در حلق خود فشار دهد تا راه نفسش باز شود این عمل در روز چندین مرتبه تکرار می شود، آیا روزه این مریض باطل می شود یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگرپودر مذکور قبل از رسیدن به حلق تبدیل به هوا و اکسیژن بشود روزه را باطل نمی کند و اگر خود پودر به حلق برسد مبطل روزه است.
تزریق پیچکاری و سرم در روزه [استعمال داروها]
آیا تزریق آمپول و سرم مبطل روزه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تقویتی نباشد مبطل نیست. ولی آمپول (پیچکاریهای) تقویت احتیاطا در غیر زمان روزه (بعد از افطار تا صبح) انجام گردد.
استفاده از قطره چشم در روزه [استعمال داروها]
قطره اى که در چشم ریخته می شود اگر به حلق برسد مبطل روزه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورتى که به حلق برسد - احتیاطاً - بعد از افطار ریخته شود
استعمال آمپول (پیچکاری)های تقویتی [استعمال داروها]
آیا تزریق آمپول (پیچکاری)هاى تقویتی (نیرو زا)، بى حسى و درمانى روزه را باطل می کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
آمپول مبطل نیست اما احتیاط این است که آمپول هاى تقویتى بعد از افطار تا اذان صبح تزریق شود