ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
باقی ماندن بر جنابت
باقی ماندن بر جنابت از روی ندانی [باقی ماندن بر جنابت]
کسى که جاهل بوجوب غسل جنابت یا جاهل به مبطل بودن جنابت در شب براى روزه فردا باشد و در همین حال روزه بگیرد آیا قضا و کفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شخص جنب علم به خروج منى قبل از طلوع فجر داشته فقط قضاء بر او واجب است.
کسی که فقط برای غسل یا سحری وقت دارد [باقی ماندن بر جنابت]
شخصى جنب است وقتى ازخواب بیدارمی شودکه به مقدارغسل یا به مقدار خوردن سحرى وقت دارد کدام یک مقدم است آیا غسل کند و بدون سحرى روزه بگیرد یا سحرى بخورد و با تیمم روزه بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بدون خوردن سحرى می تواند بدون عسر و حرج روزه بگیرد باید غسل کند و روزه بگیرد و الا سحرى بخورد و در ضیق وقت تیمم کند و روزه بگیرد.
کسی که با اعتماد به ساعت در حال جنابت خوابیده [باقی ماندن بر جنابت]
اگر شخص جنب عادت بیدار شدن ندارد و لکن اعتماد به ساعت زنگی کرده و خیال کرده که به زنگ ساعت بیدارمی شود و غسل می کند و لکن تا صبح بیدار نشد آیا روزه اش صحیح است یا نه؟ و آیا قضاء وکفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر اطمینان به بیدار شدن داشته یا احتمال عقلایی می داده که بیدار می شود وتصمیم غسل را درشب داشته قضاء بر او واجب است وکفاره واجب نیست.
اگر در اثنای غسل آذان صبح شود [باقی ماندن بر جنابت]
شخصى در شب جنب شد وتیمم نکرد وحمام رفت و در اثناه غسل اذان صبح شد آیا قضاء وکفاره بر او واجب است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
روزه اش صحیح است قضاء وکفاره بر او واجب نیست.
تأخیر عمدی در غسل جنابت [باقی ماندن بر جنابت]
اگر کسى غسل جنابت را در شب آن قدر تاخیر بیندازدکه فقط براى تیمم وقت باقى باشد و تیمم کرد و روزه گرفت آیا روزه اش صحیح است یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر عمدا غسل را به تاخیر انداخته احتیاطاً قضاء آن روزرا هم بگیرد.
باقی ماندن بر جنابت از حرام [باقی ماندن بر جنابت]
اگر کسى در شب ماه رمضان از حرام جنب شود و عمدأ - تاصبح غسل نکند و روزه اش را هم بخورد کفارة جمع بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
به خاطر باقی ماندن بر جنابت یک کفاره واجب است اگر چند از حرام باشد.
اگر بخاطر خجالت یا نبود حمام غسل نکند [باقی ماندن بر جنابت]
اگر کسى درماه رمضان چند روزجنب بماند و به خاطر نبودن حمام در خانه یا خجالت نتواند قبل از فجر غسل کند آیا تیمم بدل از غسل کفایت می کند روزه اش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر به خاطر خجالت کشیدن غسل را ترک و تیمم کند احتیاط واجب دادن کفاره است.و اگر حمام در خانه نباشد اما در بیرون از خانه باشد مانند حمام شهرها و عمدأ غسل را ترک کند قضا وکفاره هر دو واجب است و اگر حمام - اصلا - نباشد و غسل با آب سرد مضر یا حرجى باشد وظیفه اش تیمم است روزه اش قضا و کفاره اى ند ا رد.
روزه با تیمم بخاطر سردی یا شرم از میزبان [باقی ماندن بر جنابت]
اگر مهمانى محتلم شود به خاطر نبودن حمام یا سردى هوا یا خجالت از میزبان چند روز با تیمم روزه بگیرد و نماز بخواند آیا براى هر نماز و براى هر روز، روزه تیمم لازم است؟
پاسخ دهنده: معظم له
خجالت از میزبان مجوز تیمم نمی شود باید غسل کند مگر این که آب سرد مضر باشد که درآن صورت تیمم جایز است.
تأخیر انداخت غسل در ماه رمضان [باقی ماندن بر جنابت]
کسى درماه مبارک رمضان محتلم می شود، غسل را - عمدأ - تا غروب به تاخیر می اندازد.روزه اش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
روزه اش صحیح است.
روزه مستحبی کسی که بعد طلوع فجر محتلم شده [باقی ماندن بر جنابت]
اگرکسى بعد از طلوع فجر محتلم شود و- فورا - غسل کند بعد از غسل می تواند نیت روزه مستحبى یا استیجارى کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
روزه مستحبى اشکالى ندارد.