ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
چیزهای که خمس دارد
منافع که خمس دارد [1 و 0 زیر گروه]
خمس بر میراث [3 و 0 زیر گروه]
خمس جهیزیه که کم کم تهیه می شود [چیزهای که خمس دارد]
در مواردی که تهیه جهیزیه مورد نیاز است (مثلا دختر در آستانه ازدواج است، یا تهیّه آن جز به صورت تدریجی ممکن نیست) آیا خمس دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال اگر دختر رد طول سالهای که جهزیه را تهیه می کند از آن جهزیه استفاده می کند ولو برای دو سه بار مانند عروسی ها وجشن ها و مهمانی ها و امثال آن در این صورت خمس به آنها تعلق نمی گیرد.
خمس زمین احیاء شده [چیزهای که خمس دارد]
کسى که زمین مواتى را احیاء و زراعت می کند آیا خمس به آن تعلق می گیرد.در صورت تعلق خمس از اصل زمین پرداخت یا از قیمت آن، از زمان احیاء بدهد یا بعد از آن؟
پاسخ دهنده: معظم له
درپرداخت خمس از اصل زمین یا قیمت آن مخیر است.هر مبلغى که الان قیمت دارد پرداخت شود.
خمس پول مصارف ازدواج [چیزهای که خمس دارد]
کسى در مدت یک سال ازکارگری پولى به دست می آورد و از سوى دیگر ازدواج را براى خود ضرورى می داند آیا لازم است خمس پول خود را پرداخت کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر در بین سال ازدواج و مصرف کند خمس ندارد اگر مصرف نکرده است باید خمس آن را پرداخت کند اما ربحى که در سال ازدواج عاید شده ومصرف ازدواج گردیده است خمس ندارد.
خمس اموالی که قبلا از فقیری خریده [چیزهای که خمس دارد]
کسى از افغانستان به ایران می آید بر اثر تلاش وکوشش وکار براى خود وسایل خانه می خرد و اندکى پول به افغانستان می فرستد اما اکنون بدهکار است.آیا وسایل خانه و پولى که به افغانستان فرستاده است خمس دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
هر پولى که به مدت یک سال در نزد صاحبش بماند خمس دارد.اگر یک سال نماند، ظرف و...بخرد ویا به افغانستان بفرستد و قبل از رسیدن سر سال مصرف شود، خمس ندارد.
خمس قالی که در نیم بافت است [چیزهای که خمس دارد]
کسى درخانة خود قالى می بافد پس از آن که سر سال خمسى می گذرد قالى یاد شده بافته می شود صاحب قالى آن را می فروشد و براى خانواده اش لباس و لوازم مورد نیاز ضرورى خانه را می خرد.آیا به قیمت قالى خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر خمس تار و پود آن پرداخت شده باشد خمس ندارد و اگر نشده باشد قالى نیم بافته در سرسال خمسى قیمت گذارى می شود و خمس آن پرداخت می شود نه قیمت قالى بافته شده وکامل.
خمس پول رهن منزل [چیزهای که خمس دارد]
کسى دوازده سال پیش خمس مالش را تصفیه و از همان پول تصفیه شده خانه اى را به مبلغ یکصد هزار تومان درست کرده است و بعد از آن حساب نداشته است.خانة یاد شده را به مبلغ سیصد هزار تومان می فروشد قیمت خانه را به علاوه پول دیگرى که داشته است و مبلغى هم قرض گرفته است در حدود هشتصد هزار تومان خانه رهن کرده است آیا به پول رهن خانه خمس تعلق می گیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
مبلغ صد هزار تومان از هشتصد هزار تومان پول رهن چون تخمیس شده، خمس ندارد.اما مبلغ هفتصد هزار تومان باقى مانده را هر وقت از راهن گرفت باید خمسش را حساب کند.
اموال میت که خمس دارد [چیزهای که خمس دارد]
آیا خمس به همه اموال - منقول وغیرمنقول - میت تعلق می گیرد؟ مانند: 1- درختان مثمر و غیر مثمرکوچک و بزرگ.2- گندم، آرد و علوفه حیوانات.3- چوب هایى که در خانه مسکونى و طویله حیوانات به کار رفته است.4- فرش و ظرف خانه.5- حیوانات (گا و، گوسفند، ا لاغ و اسب سوارى).6- لباس هاى کهنه و نو میت.7- هیزمی که ازصحرا یا از باغ فراهم شده است؟
پاسخ دهنده: معظم له
از اموال یاد شده موارد دوم و هفتم و از مورد پنجم تنها به بره، بزغاله وگوساله که در بین سال به دنیا آمده باشد خمس تعلق می گیرد.