ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
مصرف خمس
محل مصرف خمس باشندگان خارج [مصرف خمس]
میتوانیم خمس پول های خودرا به موسسه های خیریه در کشورهای خارج و غربی دهیم?
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
خمس باید به مرجع تقلید و یا به وکیل مرجع خود تحویل دهد و یا در مواردی مصرف کند که مرجع اجازه تصرف می دهد.
محاسبه خمس به جای ویزیت پزشک [مصرف خمس]
آیا پزشک می تواندخمس خود را به بیماران محرومش پرداخت نماید و یا به عنوان خمس از آنها حق ویزیت ویاحق عمل جراحی نگیرد یاکمتر بگیرد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در صورت که با اجازه مجتهد جامع الشرایط باشد جایز است.
حکم کسانی که منتسب به سادات اند [مصرف خمس]
کسانی که مادر آنها سید است یعنی از جهاتی حکم سیّد دارند، و از جهاتی ندارند. آیا می توانند خمس بگیرند، یا خیر؟
همچنین آیا می توانند از لباس مخصوص سادات استفاده کنند و خود را منتسب به پیامبر(ص) و حضرت زهرا(ع) نمایند یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پدر شان سید نباشد سید گفته نمی شود و مستحق خمس نمی باشد.
محاسبه هزینه تحصیل سید بجای خمس [مصرف خمس]
کسى از ارباح کسب خود براى پسرش همسرى آورده است و اکنون بدهکار است همین شخص از ابتداى تحصیل علوم دینى پسر یکى از سادات مصارف او را پرداخت کرده است.آیا مصارفى که براى این طلبة سید پرداخت کرده است بدل از خمس حساب می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پولى که خرج عروس شده است یک سال در نزد پدر داماد بوده است خمس دارد و اگر یک سال نمانده است خمس ندارد.مخارج و مصارف طلبة سید را اگر به قصد خمس پرداخت کرده باشد در صورتى که از خمس بدهکار باشد کفایت می کند.اما اگر،(محضا لله ) پرداخت کرده است بدون نیت خمس،کفایت نمی کند.
پرداخت خمس به سید ابن السبیل [مصرف خمس]
اگر انسان براى پرداخت خمس به سید فقیر ابن سبیل دسترسى به مجتهد یا نماینده اش نداشته باشد و یا این که دسترسى نیاز به فرصت و وقت داشته باشد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر سید ابن سبیل یا مضطر باشد جایز است که به اندازه رفع احتیاجش به او پرداخت شود و بعداً اجازه گرفته شود.
دادن خمس به فرزندان ناتنی که سید است [مصرف خمس]
کسى همسر سیده داردکه از شوهر قبلى اش که فوت شده است دخترى نه ساله و دو پسر هفت و هشت ساله دارد.آیا فرزند این زن مستحق خمس هستند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر پدر فوت شده فرزندان این زن سیده هم سید باشد و دخترش نه سال را کامل کرده باشد گرفتن خمس برایش جایز است اما براى پسران جایز نیست زیرا به بلوغ نرسیده اند مگر این که ولى و قیّم منصوب ازطرف حاکم شرع خمس را بگیرد و براى آنها مصرف کند.
مصرف سهم امام در زمان اشتغال به کار [مصرف خمس]
طلابى که سه ماه مشغول تحصیل و نه ماه مشغول کارند آیا می توانند در طول سال از سهم امام (ع ) مصرف کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در ا وقات کار از دستمزد خودشان و در هنگام تحصیل از سهم امام (ع) استفا ده کنند.
برداشتن مستحق از پول مشترک به عنوان خمس [مصرف خمس]
چند برادرى که زمین و داراى شان کاملا تقسیم شده است اما مصارف زندگى شان مشترک است یکى از برادران طلبه و دیگران کارگرند، آیا طلبه می تواند از پولى که ازگارگرى برادرانش به دست آمده است و مشترک است به عنوان سهم امام (ع ) یا سهم سادات بر دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگرپول مورد خمس مشترک باشد نمی تواند بر دارد و اگر مشترک نیست با اجازه مرجع تقلید می تواند بر دارد.