ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
متفرقه خمس
شرایط تعلق خمس [7 و 0 زیر گروه]
فروش تنه درختان و خمس آن [متفرقه خمس]
در مناطق هزاره جات عده ای درختانی که در زمین های کشاورزی خود دارند را قطع کرده برای تأمین مایحتاج زندگی خود می فروشند و شاخه های آن را برای سوخت استفاده می کنند و منبع در آمد دیگری هم ندارند. هر سال حدود 5 الی 10 عدد درخت را برای مخارج سال خود قطع می کنند، آیا به این درختان خمس تعلق می گیرد؟ به چه صورت.
پاسخ دهنده: معظم له
بسمه تعالی
در فرض سوال بله خمس تعلق می گیرد و به دو صورت قابل محاسبه است:
1ـ خمس درختان را هر سال پرداخت کند. به این صورت که سال اول خمس کل درخت را محاسبه و پرداخت نموده و در سال های بعد تنها خمس ارزش افزوده (نمو) آن را محاسبه کند.
2ـ خمس درخت را در زمان قطع آن حساب کند.
روش محاسبه خمس بذر و دانه [متفرقه خمس]
کسى که امسال مقدارپنجاه سیر تخم و بذرجو وگندم می کند و خمس آن را می دهد، در سال آینده صد سیر و در سال سوم یکصد و پنجاه سیر تخم و بذر می کند، منتها ازتخم اضافه بر تصفیه شده خمس بدهد یا این که تخمی راکه تصفیه کرده است هم بدهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر تخم را پیش از رسیدن به سر سال خمسى پاشیده است خمس ندارد و اگر تا سر سال باقى مانده است باید خمس آن را بدهد.
پرداخت پول به عنوان خمس قبل از سر سال [متفرقه خمس]
کسى که سرسال دارد اما پیش از رسیدن سرسال پول نقدى یا غیر نقدى به سادات فقیر به نیت خمس می دهد چنین کارى دربین سال جایز است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر از اول از مجتهد اجازه بگیرد کفایت می کند.
دادن خمس به سادات که به عام دختر نمی دهند [متفرقه خمس]
برخی از سادات ازدواج سیده را با عام (هزاره) جایز نمی دانند؛ آیا خمس به آنها تعلق می گیرد، آیا معاشرت با آنها جائز است؟ یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
هیچ دلیلی بر حرمت ازدواج سیده با عام هم کفو وجود ندارد و هیچ فقیه هم فتوای بر حرمت چنین ازدواج نداده است؛ اگر سیدی این حکم شرعی را انکار کند دادن خمس به آن جایز نیست.
معاشرت با کسی که خمس نمی دهد [متفرقه خمس]
کسى که اهل پرداخت خمس نیست و یا زکات مالش را نمی پردازد، رفت و آمد و معاشرت و استفاده از اموالش چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر یقین ندارد آن مالى که مورد استفاده قرارگرفته متعلق خمس و یا زکات است ، اشکال ندارد.