ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرایط وجوب زکات
زکات محصولات که با هم به حد نصاب می رسند [شرایط وجوب زکات]
شخصى دو همسر و دو قطعه زمین دردو قریه دارد به محصول هر قطعه زمین زکات تعلق نمی گیرد اما به محصول هر دو قطعه زمین که در دو قریه است زکات تعلق می گیرد آیا پرداخت زکات واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
بله، چون به مجموع محصولات زکات تعلق می گیرد.
زکات محصولات که مالک پیش از پرداخت فوت کند [شرایط وجوب زکات]
پیش از درو و برداشت گندم، و جو، مالى آن از دنیا می رود اما از او چند فرزند می ماند که مجموع گندم یا جو اگر براى آنان تقسیم شود به حد نصاب زکات نمی رسد با توجه به این مسأله زکات گندم و جو یاد شده واجب است پرداخت شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
زکات به جو وگندم وقتى تعلق می گیرد که - عرفا - به آن ها جو و گندم گفته شود اگر در این هنگام مالى آن ازدنیا برود زکات بر او واجب است و اگر پیش از آن از دنیا برود وگندم و جو درمیان فرزندان (ورثة) او تقسیم شود و سهم آنان به حد نصاب نرسد زکات واجب نیست.