ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
استطاعت
استطاعت مالی [9 و 0 زیر گروه]
موانع انجام حج [10 و 0 زیر گروه]
کفایت حج بذلی از حجة الاسلام [استطاعت]
اگر کسى به اندازه پول حجّ به شخصى بذل کند که به مکه برود با اینکه شرائط استطاعت را ندارد، و غیبت او در ایام حجّ موجب اخلال در معاش و زندگى او هم نمى‏ شود آیا چنین حجّ مجزى از حجة الاسلام هست یانه؟
پاسخ دهنده: معظم له
بلى از حجة الاسلام کفایت مى ‏کند.
حکم تفویت استطاعت مالی [استطاعت]
کسی که استطاعت مالى براى انجام حجّ دارد ولى پسرش هم نیاز به ازدواج و خانه دارد کدام یکى مقدم است؟
اگر فرضاً پول را براى پسرش صرف کند، ایا حجّ بر او مستقر می شود یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
تفویت استطاعت براى مستطیع جائز نیست، گرچه سبب تفویت ازدواج پسر باشد، اگر چنین کند عصیان نموده و حجّ نیز درذمه‏ اش مستقر مى‏ شود.
حج زنی که مهرش را بخشیده [استطاعت]
اگر مهر معیّن به اندازه پول استطاعت باشد برای زن و پس از خواندن عقد نکاح دائمی و زفاف زن مهریه‌ی خود را به شوهرش ببخشد حج به عهده‌اش نمی‌ماند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مرد قدرت بر پرداخت داشته و به آسانی حاضر به پرداخت مهریه باشد حج بر زن مستقر می‌شود و لو مهریه را ببخشد.
استطاعت زنی که بدون همراه نمی تواند حج برود [استطاعت]
اگر زنى نیاز به همراه داشته باشد و همراه هم مزد مى گیرد و او توانایى پرداخت مزد را ندارد آیا مستطیعه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر این زن بدون همراه نمی تواند به مکه برود و پول رفت و برگشت دو نفر را به مکه ندارد، بر این زن حج واجب نیست.
حج خانمی که مهریه اش چند برابر استطاعت است [استطاعت]
مهریه خانمى چند برابر استطاعت اوست آیا بعد از فوت زن بر ورثه لازم است که قبل از تقسیم ترکه مخارج حج را کسر کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شوهر قدرت به پرداخت این مهریه را داشته باشد و نیز حاضر به پرداخت این مهریه به خانم خود بوده، این خانم باید به حج برود و اگر قبل از رفتن به حج فوت کند از مالش برای او حج انجام شود.
نیت خدمه کاروان حج [استطاعت]
خدمه اى که در کاروان به حج مى روند با توجّه به عدم استطاعت مالى خود، حج را چگونه انجام دهند آیا باید نیّت واجب کنند؟
پاسخ دهنده: معظم له
این افراد باید نیت حج واجب کنند؛ چون حج بر آنها واجب می شود.
زمان استقرار حج با ارثیه پدر [استطاعت]
از شخصی دو پسر و دو دختر باقی مانده از تاریخ فوت پدر پنجاه، شصت سال می‌گذرد یک دختر را برادران راضی به هبه زمینش میکنند دیگری را راضی نمی‌کنند این دختر از ارث پدر اگر بفهمد که مستطیع شده یا نه مال موروثی پدر از تاریخ فوت پدر باید قیمت شود یا ارزش فعلی آن اموال؟ آیا خواهری را که راضی کرده حج بر ذمه آن خواهر هم در صورت استطاعت از آن اموال استقرار پیدا کرده یا نه؟
پاسخ دهنده: معظم له
از تاریخی حساب میشود که دختران از اموال موروثی بی نیاز شده باشد مثلاً اگر در هنگام فوت پدر این دختر شوهر داشته از همان زمان از میراث پدر بی نیاز بوده حج بر ذمه‌اش واجب شده است اگر دختران با میراث باقی مانده از پدر استطاعت مالی پیدا کرده و سایر شرایط حج در آنها وجود داشته و بعد از برگشتن از حج در مشقت زندگی قرار نگیرند حج در ذمّه آنها استقرار پیدا کرده است.
استطاعت با اموال مشترک [استطاعت]
کسی که چند فرزند دارد، سرمایه و اموال‌شان مشترک است اما اختیار تمام سرمایه با خودش (پدر) است. آیا سرمایه مال پدر به حساب می‌آید که مستطیع می‌شود یا مال فرزندان و پدر که در این صورت هیچ کدام مستطیع به شمار نمی‌آیند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر فرزندان اموال خود را به پدر هبه کرده باشند یا اجازه حج را به پدر داده باشند پدر خانواده مستطیع است و حج بر او واجب است، اما اگر هبه نکرده‌اند باید اموال هر کدام به اندازه استطاعت برسد تا حج بر آن‌ها واجب شود.
مستطیع شدن با پول تریاک [استطاعت]
کسی که از پول تریاک به حج می‌رود آیا حج او صحیح است؟ آیا خمس بر او واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
حج صحیح است و در سر سال خمس بر او واجب می‌شود.
استطاعت [استطاعت]
کسی که خانه و لوازم ضروری خانه داشته باشد چه مبلغ پول داشته باشد تا مستطیع به شمار آید؟
پاسخ دهنده: معظم له
علاوه بر ضروریات خانه آن مبلغ پول داشته باشد که مخارج رفت و برگشت، مصارف اهل و عیال و اداره زندگی‌اش را بعد از بازگشت به طور معمول ادامه بدهد و آبرویش نریزد.
حج کسی که قبلا مستطیع شده [استطاعت]
کسى که پنج سال پیش مستطیع شده وبه حج نرفته است واکنون که مخارج سفر حج زیاد شده است و توانایى انجام حج را ندارد وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
چون حج بر او واجب شده است باید انجام دهد حتى با پول قرض.
مستطیع که اموالش عصبی است [استطاعت]
چند قطعه زمین به کسى ارث میرسد اما مردم منطقه شهادت می دهندکه زمین هاى یاد شده را پدرش (مورث ) از مردم گرفته است با این فرض آیا کسى که اکنون ذوالید است مالک زمین و مستطیع براى حج به حساب می آید؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر دو نفر مؤمن ظاهر الصلاح شهادت می دهندکه زمین ها را پدر این شخص غصب کرده است این شخص مالک زمین و مستطیع براى حج نیست.
حفظ استطاعت واجب است [استطاعت]
اگر شوهر پیش ازموسم حج ((مهریه)) همسرش را به او بدهد آیا این زن با گرفتن مهریه اش که استطاعت براى حج پیدا کرده است می تواند آن را به پدرش تملیک کند و یا این که حفظ آن مبلغ براى رفتن به حج واجب است؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بداندکه با مهریه اش می تواند حج انجام دهد وپولى غیر ازمهریه ندارد حفظ آن پول براى انجام حج واجب است.
استطاعت کسی که به تنهای حج نمی تواند [استطاعت]
زنى که از نظر مالى استطاعت پیدا کرده است اما نمی تواند به تنهایی به حج برود و توانائى نداردکه یکى از محارم را با خود ببرد،وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر یکى ازمحارم اش مستطیع وعازم حج شد باید با او به حج بر ود و الا حج بر او واجب نیست.
مصرف پول مخارج حج برای ساخت مسجد [استطاعت]
کسى که مستطیع است و در منطقه اى زندگى مى کند که مسجد وجود ندارد، آیا مى تواند پول حجّ را براى ساختن مسجد مصرف نماید؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال انجام حج واجب است و نمی تواندپول حج را در مسجد مصرف کند.
فوت مستطیع قبل از موسم حج [استطاعت]
مستطیع اگر پیش از موسم حج مالش را به کسى هبه کند یا از دنیا برود حجش ساقط می شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
در سال استطاعت و قبل از موسم اگر فوت کند حج از او ساقط می شود اما حق هبه مالش را ندارد زیرا حج بر عهده اش واجب شده است.