ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
شرط اجازه در حج
حج با وجوهات دیگر حجاج [شرط اجازه در حج]
روحانیی که از سهمین تعدادی از حاجیان حج کرده است در صورتی که از سادات و غیر سادات باشد حجّش صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
البته اگر مرجع تقلید اجازه بدهد صحیح است.
اجازه شوهر در حج واجب [شرط اجازه در حج]
اگر برای رفتن زن به سفر حج حضور شوهر یا اجازه ای او الزامی باشد و شوهر نتواند به حج برود یا اجازه ندهد؛ استطاعت زن چگونه است؟
پاسخ دهنده: معظم له
در انجام حج واجب اجازه شوهر لازم نیست، در امر واجب اطاعت خداوند بر اطاعت شوهر مقدم است.
اجازه شوهر برای رفتن به حج [شرط اجازه در حج]
اگر زن مستطیع شود اما شوهر اجازه رفتن به حج ندهد، وظیفه اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
کسب اجازه شوهر لازم نیست.می تواند بدون اجازه به حج برود/