ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
استطاعت مالی
حج زنی که مهریه اش به قدر استطاعت بوده [استطاعت مالی]
اگر مهر معیّن به اندازه پول استطاعت برای زن باشد و پس از خواندن عقد نکاح دائمی و زفاف زن مهریه ی خود را به شوهرش ببخشد حج به عهده اش نمی ماند؟ یا باید حج انجام دهد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر مرد قدرت بر پرداخت داشته وبه آسانی حاضر به پرداخت مهریه باشد حج بر زن مستقر می شود ولو مهریه را ببخشد.
کفایت حج با پول قرض از حجة الاسلام [استطاعت مالی]
اگر کسى مقدارى از مخارج را قرض کند ولى وضع کار و معیشتش جورى باشد که بسهولت بعد از مراجعت از سفر مکه‏ مى‏ تواند آنرا ادا کند آیا با چنین حجى حجة الاسلام از او ساقط مى‏شود یانه؟
پاسخ دهنده: معظم له
گرچه قرض کردن برای حج واجب نیست، در فرض سؤال اگر حج با شرایط انجام دهد، حجة الاسلام ساقط می شود.
حج زنی که مهریه اش را به شوهر بخشیده [استطاعت مالی]
مهریه ای خانمی به اندازه استطاعت است، اگر این مبلغ را به شوهرش هبه کرد حج به عهده او استقرار پیدا می‌کند؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال حج بر زن واجب است و اگر برای شوهر هبه کند حج در ذمّه زن باقی می‌ماند.
زمان استقرار حج به عهده زن با مهریه اش [استطاعت مالی]
مقدار مهریه ای خانمی به اندازه استطاعت برای حج معین شده، آیا به محض که به عهده شوهر واجب شد که مهریه را بدهد استطاعت برای صاحب مهریه پیدا می‌شود یا اینکه تا این مبلغ به دست زن قرار نگرفته استطاعت حاصل نمی‌شود؟
پاسخ دهنده: معظم له
مادامیکه شوهر مهریه را پرداخت نکند زن مستطیعة نمی‌شود.
حج زنی که مهریه اش به مقدار استطاعت است [استطاعت مالی]
زنی مهریه‌اش که به اندازه استطاعت معین کرده، و شوهرش هم قبول نموده ولی بعداً یا شوهر تمرّد کرد مهریه را نداده یا اینکه قدرت بر پرداخت نداشت آیا در این صورت حج به عهده این خانم استقرار دارد یا خیر؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال زن مستطیعه نمی‌باشد، و حج در ذمّه او استقرار پیدا نمی‌کند.
گشت تریاک برای بدست آوردن استطاعت [استطاعت مالی]
کسی که روزگاری مستطیع بوده است اما به حج نرفته است اما اکنون هزینه آن را ندارد مگر که زمین خود را تریاک بکارد تا بتواند به حج رود وظیفه‌اش چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
نخست پول قرض کند به مکّه برود برای پرداخت بدهکاری خود میتواند کشت تریاک کند در صورتیکه از طریق دیگر امکان نداشته باشد.
انجام حج با پول قرض [استطاعت مالی]
1ـ زنی که نصف خانه( خانه ای که در آن زندگی می کند )به نام اوست آیا برای رفتن به حج مستطیع هست یا نه ؟
2ـ آیا کسی میتواند جهت رفتن به حج قرض بگیرد .و در صورت انجام فریضه حج با پول قرضی آیا در زمان استطاعت تکلیف به قوت خود باقی است یا اینکه همین حج کفایت میکند؟
پاسخ دهنده: معظم له
ج1ـ اگر این زن شوهر دارد که نفقه اش بر شوهرش واجب است ومالک نصف خانه هست باید آن نصف را بفروشد و به مکه برود مگر اینکه شوهرش نتواند برای این زن خانه دیگر تهیه کند که در این صورت این زن مستطیع نمی باشد.
ج2ـ اگر بعد ازبرگشت ازحج می تواند به آسانی قرض را اداء کند این حج صحیح است و از حجة الاسلام کفایت می کند.
حج کسی که ارثیه اش کفایت حج نمی کند [استطاعت مالی]
مستطیعى بدون این که حج انجام دهد از دنیا می رود، اموالى که از او مانده است کفایت مخارج سفر را نمی کند اما اگر زمینش را بفروشند می توانند حج انجام دهند آیا بر ورثه واجب است که زمین او را بفروشند یا قرض کنند و حج انجام دهند؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر میت وصیت بر حج بلدى کرده باشد بر ورثه واجب است که حج بلدى براى میت انجام دهند خواه زمین را بفروشند و خواه قرض کنند.اما اگر وصیت بر حج بلدى نکرده است می توانند حج میقاتى انجام دهند.
هدیه مخارج حج از پول خمس نداده [استطاعت مالی]
تمام مخارج حج را شوهرم بر عهده گرفته است، ولى مى دانم که اهل خمس نیست و من از خود مالى ندارم، تکلیف من در ارتباط با هزینه رفت و برگشت، ارز، لباس احرامى و قربانى چیست؟ خمس اینها بر عهده کیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر بدانید که آن پولها متعلق خمس است تصرف در آن پولها بدون پرداخت خمس جواز ندارد و اگر سر سال خمسی ندارد شما می توانید مصرف حج را باحاکم شرع مصالحه کنید.