ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
احکام صرّافی
مبادله کلدار به افغانی [احکام صرّافی]
در بعضی مناطق پول نقد را به پول نقد خریداری می کنند مثلا 50 هزار کلدار پاکستانی را در مدت سه، چهار روز به پنجاه هزار افغانی مبادله می شود و یا اینکه 50 هزار افغانی در چند ماه بعد به شصت هزار افغانی خریداری می گردد. آیا این مبادله ربا و حرام است و یا اشکال ندارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
مبادله پول افغانی به کلدار پاکستان به هر مبلغ که با هم معامله کنند اشکال ندارد ولی پول افغانی به پول افغانی با زیاده جواز ندارد.
معاوضه پول افغانی به تومان [احکام صرّافی]
خرید و فروش پول افغانى به تومان به صورت نقدى 8 برابر، و به صورت نسیه به 18 برابر به مدت یک سال چه حکم دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
فروختن تومان به پول افغانى به هر قیمت جایز است،بشرط اینکه تردید در انشاء نباشد ونگویداگر نقد دادى هشت برابر واگر نسیه دادى هجده برابر بلکه نقد یا نسیه را معین نموده انشاءکند
دالری که قیمت آن سر موعد پرداخت نشده [احکام صرّافی]
در زمان آزادى خرید و فروش دلار در جمهورى اسلامی ایران، یکى از مهاجرین ده هزار دلار را به شخصى به صورت نسیه می فروشدکه مشترى بعد از یک سال قیمت دلار را باید پرداخت نماید اما مشترى در موعد مقرر قیمت را نمی پردازد و 6 ماه از موعد مقرر می گذرد، و ارزش دلار نیز در ایران بالا می رود، حال با توجه به اینکه هنگام معامله، خرید و فروش دلار آزاد بوده است، و الان آزاد نیست آیا بایع قیمت زمان خرید را از مشترى بگیرد، یا قیمت فعلى دلار یا خود دلار را؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر معامله با رضایت طرفین فسخ شده باشد، غیر از دلار حق ندارد چیز دیگرى را بگیرد، و اگر فسخ نکنند همان قیمت از قبل تعیین شده را استحقاق دارد، ولى مشترى از جهت تأخیر در پرداخت و تنزل قیمت تومان، موجب ضرر بایع شده است، و به عنوان مصالحه رضایت بایع را باید به دست آ ورد.
فروختن پول افغانی به تومان [احکام صرّافی]
شخصى صد هزار تومان را به چهارصد هزار افغانى به شخص دیگرى می فروشد، و شخص اول دوباره چک چهارصد هزار افغانى را به صد هزار تومان و یاکمتر می خرد (این فرد اول چک صد هزار تومانى یا نود هزار تومانى را مالک است و در اختیار دارد) و شخص دوم همان چک صد هزار تومانى و یا کمتر را به پانصد و یا ششصد هزار افغانى می خرد، این نوع خرید و فروش چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
فروختن ده هزارتومان نقد مثلا به چهارصد هزارافغانى تا یک سال صحیح است، و فروختن چک چهارصد هزار افغانى به سیصد هزار افغانى نقد و یا به پنجاه هزارتومان نقد نیز صحیح است، اما به قرض صحیح نیست، یعنى اگر ثمن و مثمن هیچکدام نقد نباشد باطل است، و چک مدت دارحکم پول نقد را ندارد