ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
فروش مال مشترک
فسخ معامله نسبت به سهم وارث غائب [فروش مال مشترک]
مردى که چهار دختر و چهار پسر دارد از دنیا می رود.دختران به خانه شوهر می روند و پسران زمین هاى پدرشان را به چهار قسمت تقسیم می کنند.یکى از برادران قسمت و سهمیه خود را می فروشد اما بعد از چند سال که ارزش پول کاهش پیدا می کند و زمین گران می شود یکى از خواهران خود را تحریک می کند که زمین را از مشترى پس بگیرد زیرا در آن زمین دختران مورث هم حق دارند در حالى که خواهر بایع داراى عروس و داماد شده است و تاکنون هیچ ادعایى را نداشته است.حکم این مسأله چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر دختران زمین ها را به برادران خود نه بخشیده باشند و فروش آن را امضاء نکرده باشند نمى توانند نسبت به سهم خود زمین فروخته شده را فسخ کنند نه همه زمین فروخته شده را.
فروختن سهم خود و شریک [فروش مال مشترک]
کسى مال مشترک خود و شریکش را فضولتا می فروشد و شریکش راضى نمی شود و بایع فضولى را وکیل می گیرد که اموال فروخته شده را از مشترى باز پس بگیرد آیا این وکالت صحیح است؟
پاسخ دهنده: معظم له
وکالت صحیح است و بایع وکیل می تواند سهمیه شریکش را از مشترى پس بگیرد.
تقسیم زمینی که وارث فروخته [فروش مال مشترک]
شخصى بخشى از زمین خود را می فروشد و بعد ازمدتى فوت می کند وبعد از چند سال وراث اختلاف پیدا می کنند، و تصمیم بر تقسیم مجدد زمین ها می گیرند.آیا حق تقسیم مقدار فروخته شده را دارند؟
پاسخ دهنده: معظم له
حق تقسیم آن مقدارى راکه پدر فروخته است ندارند.
فروش زمین مشترک بدون رضایت شریک [فروش مال مشترک]
شخصى زمین مشترکى را بدون رضایت شریکش فروخته است، و شخص دوم نیز به دیگرى و او نیز به دیگرى فروخته است، آخرین مشترى سالهاست که از زمین استفاده می کند.این معاملات چه حکمی دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر شریک اجازه نداده باشد همه آن معاملات باطل است نسبت به سهم شریک، واگر در برابر دید شریک فروخته است، و او هم از این معامله منع نکرده باشد، و فروش مورد رضایتش بوده باشد، همه معاملات انجام شده صحیح است.