ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
اینترنت
حکم چت کردن با جنس مخالف [اینترنت]
چت کردن: با جنس مخالف چه حکمی دارد؟ اگر مقدمه ازدواج باشد یا احتمال هیچگونه خطری فساد وجود نداشته باشد در این صورت حکم چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
جائز نیست مگر اینکه یقین به عدم ابتلاء به حرام باشد کهدراین صورت اشکال ندارد.
خرید و فروش الآت اینترنت [اینترنت]
با توجّه به اینکه اینترنت قابل استفاده صحیح و ناصحیح است و مطالب خوب و بد دارد، به تعبیری جزء ابزار مشترک هست؛ چنانچه از آن استفاده های مشروع کنند، چه حکم دارد و خرید و فروش ابزار آن چه صورت دارد؟
پاسخ دهنده: معظم له
در فرض سؤال بیع و شراء آن جایز است و نیز استفاده مشروع از آن بلا اشکال است.
چت کردن با نا محرم [اینترنت]
چت کردن با نامحرمان در دنیای مجازی چه حکمی دارد ؟
پاسخ دهنده: معظم له
مطلق چت کردن حرام نیست ولی هرگونه ارتباط عاشقانه بین مرد و زن نامحرم شرعا حرام می باشد؛ زیرا اینگونه ارتباط ها خالی از مفسده نیست.