ا
ب
پ
ت
ث
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
ژ
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ل
م
ن
و
ه
ي
هبه لازم
هبه ی لازم بین زوجین [هبه لازم]
دخترى درضمن عقد نکاح با شوهرش شرط می کند که به شرطى راضى به ازدواج می شوم که طلاهاى که براى من خریده اى برایم هبه کنى.داماد هم قبول می کنداما بعد ازیک سال اختلاف پیدا می شود و از همدیگر جدا می شوند.آیا طلاهاى که به دختر هبه شده است مال اوست؟
پاسخ دهنده: معظم له
هبه یکى از زوجین به دیگرى بنابر احتیاط هبه لازمی است و شوهر نمی توا ند برگرداند.
ادعای هبه بودن ارثیه [هبه لازم]
در برخی از مناطق هزاره جات رسم است که کسى که از دنیا می رود در هفتم یا چهلم دخترانش را جمع می کنند و درباره ارث و میراث گفتگو می کنند.دختران شخص فوت شده ارث زمین خود را یا می گیرند و یا به برادران خود هبه می کنند اما مواردى پیش می آیدکه بر اثر اختلاف بعد از بیست وگاهى شصت یا هفتاد سال فرزندان دختر یا نواسة او سهم ارث مادر یا مادر بزرگ خود را می خواهند حکم مسأله چیست؟
پاسخ دهنده: معظم له
اگر برادران یا اولاد آنان نتوانستند هبه و یا اعراض خواهر را ثابت کنند باید طبق موازین ارث از نو تقسیم شود.